ΑΓΡΟΤΕΣ

Α

Τριακονταετής απεργιακός πόλεμος των αγροτών στην Ελλάδα.
Αγροτικές κινητοποιήσεις με πανηγυρικές φιέστες ως ραντεβού στα τυφλά . Ούτε οι αγρότες έχουν ξεκάθαρες θεσμικές θέσεις, ούτε η πολιτική εξουσία της Ελλάδος γνωρίζει για μια θεσμική λύση του αγροτικού προβλήματος των Ελλήνων αγροτών.
Τον αγροτικό κόσμο τον θεωρούμε απληροφόρητο και την Ελληνική εξουσία την θεωρούμε πνιγμένη στην λογοκρισία, στην δημαγωγία, στην προπαγάνδα με κλειστές πόρτες, ως κομπογιαννίτες για το αγροτικό πρόβλημα.
Βασικές αρχές για την επίλυση του αγροτικού προβλήματος της Ελλάδος είναι το άρθρο 16 του συντάγματος Των Ελλήνων, ακαδημαϊκή ελευθερία, ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας, οι βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων, αειζωίας, αειφορίας, βιωσιμότητας , ο τρόπος μέθοδος κατανομής και διαχείρισης των αγροτικών φυσικών πόρων.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι είναι αρμόδιοι, υπόχρεοι , διδασκαλίας της διαχείρισης και της κατανομής των αγροτικών φυσικών πόρων στους αγρότες ;
Για να ψάχνουμε ψήλο στα άχυρα ,, αρμόδιοι είναι οι πολιτικοί της Ελλάδος οι οποίοι ως πάνσοφοι της ύπαρξης του Ελληνισμού και τα ανώτατα πανεπιστήμια, πανεπιστημιακές σχολές αγροτικών και περιβαλλοντολογικών σχολών.
Δυστυχώς όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος πρώτα υποβαθμίστηκε πνευματικά και μετά επήλθε η παρακμή στην Ελλάδα.
Ολόκληρο το πολιτικό και πνευματικό αγροτικό σύστημα της Ελλάδος γιατί κατέληξε σε σε μακροχρόνιο αγροτικό αδιέξοδο ;
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Η εμπλοκή είναι μια, τα αίτια της εμπλοκής είναι πολλά.
Την εμπλοκή του αγροτικού προβλήματος λίγο πολύ την βιώνουν όλοι οι αγρότες.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, Στο διαδίκτυο έχουμε ιστοσελίδα www.elziforest.gr και λογαριασμό στο YouTube stefanos Zintzovas παρουσιάζουμε όλες τις θεσμικές παραβατικότητες για το αγροτικό πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδος και το κυριότερο ότι αυτό το πολιτικό διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που οδήγησε τους Έλληνες αγρότες σε πολιτικό αδιέξοδο ιστορικά είναι φύσει αδύνατο να αποκαταστήσει βιώσιμη πρόταση για για το πολιτικό αγροτικό αδιέξοδο της Ελλάδος .
Αναγκαία και ικανή πρόταση προς τους απληροφόρητους αγρότες είναι η βιώσιμη συσπείρωση και βιώσιμη δικτύωση του αγροτικού Κόσμου προς εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης, βιώσιμης κατανομής των φυσικών πόρων των Ελλήνων αγροτών, μακριά από το υπάρχον αποτυχημένο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος ως κομπογιαννίτες
περί τα αγροτικά.
Είμεθα διαθέσιμοι να δώσουμε όλα τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος σε κάθε ενδιαφερόμενο, για θεσμική αειφόρο αποκατάσταση διαχείρισης των αγροτικών φυσικών πόρων.
Βασικά στοιχεία του αγροτικού προβλήματος στην Ελλάδα.
Για να αρχίσει ένας διάλογος παραγωγικός αναδόμησης των αγροτών και του πρωτογενή τομέα διαχείρισης και κατανομής των αγροτικών φυσικών πόρων στην Ελλάδα, θα πρέπει να αλλάξουν οι δομές και οι συμπεριφορές της Ελληνικής εξουσίας , δηλαδή να γίνει χαρισματική προς την αγροτιά και τους αγρότες.
Όταν η πολιτική εξουσία της Ελλάδος είναι στενά συνδεδεμένη με κλειστές πόρτες, με μυστικοπάθεια και χαρισματική προς πάσης φύσεως μυστικοπαθείς εταιρίες , το πολιτικό αγροτικό αδιέξοδο διαιωνίζεται.
Όταν λέμε αλλαγή δομών και συμπεριφορών της εξουσίας, εννοούμε και είναι η αποκατάσταση δίκαιης συμπεριφοράς στη λειτουργία των θεσμών και χαρισματική συμπεριφορά προς τον Ελληνικό Λαό και όχι μονόπλευρα προς την εξουσία και παραεξουσία.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube