Το μέλλον των Ελλήνων και της Ελλάδος

Τ

Το μέλλον προδιαγράφεται από το παρελθόν και το παρόν.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’ ’κρίνουμε τους έλληνες και την Ελλάδα από τον εαυτό τους.
Για την Ελλάδα αποφασίζουν οι Έλληνες.
Για τον κορονοϊό για την συνέχεια στην νέα εποχή μετά το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, θα εφαρμόσουμε την βασική διαχείρισης, την κατά χώρο και χρόνο τάξη με όλες τις διαστάσεις από αυτεξούσιους οικισμούς, αυτεξούσιες κοινότητες, αυτεξούσιους δήμους, οι ίδιοι οι κάτοικοι θα συμμετέχουν με την ελευθερία τους , στα μέτρα και σταθμά προστασίας και ασφάλειας αντιμετώπισης του κορονοϊού.
Τυχόν παρεμβάσεις όπως τα εμβόλια θα παρέχουν το δικαίωμα αποδοχής και απόρριψης.
Τέρμα στα πρόστιμα χωρίς δικαστική απόφαση, για να ηρεμήσουν οι Έλληνες πολίτες από τον πανικό που τον επέβαλαν.
Για την προδιαγραφή των Ελλήνων και της Ελλάδος αρχίζουμε με την φτώχια και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, την μετανάστευση των Ελλήνων, με τις αρχές και αξίες της αειζωίας, αειφορίας και βιωσιμότητας, της πολυλειτουργικότητας, της συλλογικότητας, με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος.
Οι παράγοντες που προκαλούν την φτώχια και τον ξεριζωμό των Ελλήνων είναι αναστρέ4ψιμοι αρκεί να το προσπαθήσουμε.
Οι παράγοντες που προκαλούν την φτώχια και τον ξεριζωμό των Ελλήνων είναι περιληπτικά : Η ασκηθείσα λογοκρισία, η δημαγωγία, η προπαγάνδα, οι κλειστές πόρτες της εξουσίας, η μυστικοπάθεια της Ελληνικής εξουσίας και η αλλοπρόσαλλη ασκηθείσα πολιτική της Ελληνικής εξουσίας.
Το έτος 1975 με την ψήφιση του συντάγματος των Ελλήνων, ψηφίστηκε το άρθρο 16 του συντάγματος των Ελλήνων, ακαδημαϊκή ελευθερία, ελευθερία σκέψης ελευθερία έκφρασης και διδασκαλίας, το οποίο άρθρο 16 του συντάγματος ως βασικότερος παράγοντας δημοκρατίας και ανάπτυξης της Ελλάδος, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος το παρέκαμψε ως να μη υπάρχει, αρχίζοντας η υποβάθμιση και η παρακμή του Ελληνικού Λαού, θησαυρίζοντας αμύθητα και αθέμιτα οι διαχρονικές Ελληνικές εξουσίες και οι αβανταδόροι αυτής.
Προς αντιμετώπιση της φτώχιας και του ξεριζωμού των Ελλήνων δημιουργούμε νέο δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο εργαζομένων με ασφαλιστικές εισφορές 6% οι εργαζόμενοι και 6% οι εργοδότες, πλήρως θωρακισμένο διαχειριστικά έναντι αεριτζήδων και αβανταδόρων, δημοσιεύοντας απολογισμούς μηνιαίως για έσοδα και έξοδα, για να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι κάθε στιγμή την πορεία των εισφορών και εξόδων.
Προς αντιμετώπιση των πολιτικών αδιεξόδων του διεφθαρμένο πολιτικού συστήματος της Ελλάδος και των Ελληνικών θεσμών, η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η συμμετοχή του Ελληνικού Λαού με ομοψυχία δηλαδή η συμμετοχή του εκλογικού σώματος της Ελλάδος σε δημοψηφίσματα.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube