ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ

Από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων , του Ελληνισμού και της Ελλάδας υπάρχει ως αρχή η γεωμετρική αναλογική κατανομή των φυσικών πόρων, από τον μεγάλο δάσκαλο της αρχαίας Ελλάδας τον Αριστοτέλη.
Το ετήσιο εισόδημα του τελευταίου έλληνα ανέρχεται στα 3600 ευρώ περίπου φορολογητέο και το ετήσιο εισόδημα ενός μεγαλοσχήμονα πολιτικού άρχοντα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ περίπου αφορολόγητο.
Τα ερώτημα είναι : αυτή είναι η γεωμετρική αναλογική κατανομή των φυσικών πόρων για τους μετανεότερους Έλληνες ; ή όπως διδάσκει διαχρονικά η πλούσια Ελληνική παράδοση πάρτα όλα.
Η απάντηση είναι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε συγκριτικός συνδυασμός του ανώτατου μισθού του μεγαλοσχήμονα έλληνα άρχοντα πολιτικού ως πολλαπλάσιο του μικρού μισθού του τελευταίου έλληνα.
Στην Ελλάδα επικρατεί σήμερα η αυθαιρεσία της Ελληνικής υπερέχουσας εξουσίας έναντι της γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων, σε όλες τις διαστάσεις.
Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αποκατασταθεί μια τάξη στον λαβύρινθο της επικρατούσης αυθαιρεσίας κατανομής των φυσικών πόρων ;
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει :στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πως όμως θα γίνει κατορθωτό ;
Με τους πολιτικούς και το υπάρχον κατάπτυστο τρισάθλιο πολιτικό σύστημα καθίσταται αδύνατο, ακατόρθωτο, διότι πάντα αναζητούν το ελεύθερο, μπέστε λύκοι, αλέστε και αλεστικά μη δίδετε, όπως διδάσκει η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά.
Απομένει ένα δημοψήφισμα με κλίμακες πολλαπλάσιου, ένας μεγάλος μισθός ως πολλαπλάσιος του τελευταίου μικρού μισθού, π.χ. 10 φορές του μικρού , ή 20, ή…… οπότε θα αρχίσει μια τάξη στο σύνολο οικονομικού οικοδομήματος και του φορολογικού οικοδομήματος
Εμείς ως νέα πολιτική παράταξη, ως νέο πολιτικό κόμμα Βιώσιμο κράτος, ερευνήσαμε, μελετήσαμε την Ελληνική παθογένεια της Ελληνικής αυθαιρεσίας αντιμετωπίζουμε αντιδράσεις από την Ελληνική εξουσία, αλλά τολμούμε να προβάλουμε δημόσια την πρόταση γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων της Ελλάδος με τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος
Αυτή η πρόταση κατανομής των φυσικών πόρων της Ελλάδος είναι πολύ σημαντική διότι οριοθετεί μια οικονομική κατά χρόνο και χώρο τάξη.
Επειδή το θέμα κατανομής των φυσικών πόρων είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό, θα επανέλθουμε στη συνέχεια με περισσότερα στοιχεία.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube