Δυσλειτουργία της Ελληνικής εξουσίας

Δ

Η δυσλειτουργία της Ελληνικής εξουσίας οφείλεται στην εγκατάλειψη από τους Έλληνες πολιτικούς, των πολιτισμικών καταβολών των Ελλήνων και της εθνικής νομολογίας.
Η εξουσία της Ελλάδος ομολογεί βέβαια για την δυσλειτουργία, αλλά αναφέρεται ως γραφειοκρατία στην δημόσια διοίκηση ενώ είναι μόνιμη δικής της παθογένεια.
Αυτή η παθογένεια της δυσλειτουργίας της Ελληνικής εξουσίας παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον μεσοπόλεμο και μετά. Ουδέποτε η Ελληνική Εξουσία γύρισε προς τα πίσω με ηρεμία και συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος και να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Πάντα ο αυταρχισμός της Ελληνικής εξουσίας περίσσευε και διαχέονταν ωσμωτικά στην Ελληνική δημόσια διοίκηση.
Τα μέγεθος των δυσλειτουργιών της Ελληνικής εξουσίας ανταγωνίζεται το αυτοαποκαλούμενο Ελληνικό παρακράτος και το Ελληνικό κατεστημένο των κλειστών θυρών και της μυστικοπάθειας.
Η καταγραφή των δυσλειτουργιών της Ελληνικής εξουσίας, δεν ωφελεί σε τίποτε, αν δεν αποβλέπει στην αναδιοργάνωση των δυσλειτουργιών της πολιτικής των πολιτικών της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδος.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ πάντα μετά από έρευνα κοινωνικών προβλημάτων, πολικών αδυναμιών, διατυπώνουμε και προτάσεις αναδόμησης.
Για την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών της Ελληνικής εξουσίας απαιτείται κατά την επιλογή και αξιολόγηση ολοκλήρου του προσωπικού του πολιτικού συστήματος των θεσμών και της δημόσιας διοίκησης κ.τ.λ. να προσεγγίσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία , ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερίας διδασκαλίας, άρθρο 16 του συντάγματος των Ελλήνων και επίσης να προσεγγίζονται τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος.
Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπισθεί στην Ελληνική εξουσία και στην Ελλάδα η τσαπατσουλιά και οι δυσλειτουργίες, η διαπλοκή, το ρουσφέτι, η διαφθορά και λοιπά υποβαθμιστικά κατάλοιπα της Ελληνικής εξουσίας και της Ελληνικής κοινωνίας.
Σχόλιο : Συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος.
Πως διοικούνταν οι Έλληνες και η Ελλάδα προ του μεσοπολέμου; και πως διοικείται σήμερα;
Βασική διαφορά μέχρι τον μεσοπόλεμο σημαντική, η οργάνωση για σύνταξη νόμων, πραγματοποιούνταν και προσδιορίζονταν από τις επιθυμίες και τις ανάγκες του Ελληνικού Λαού και μετά τον μεσοπόλεμο προσδιορίζονταν από την πολιτική εξουσία της Ελλάδος η οποία καθοδηγούνταν από ξένα μυστικά κέντρα αποφάσεων και επιβάλλονταν στον Ελληνικό Λαό .
Με αυτές τις ξενόφερτες πρακτικές από την Ελληνική Εξουσία , παρακάμφθηκαν οι πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων και η εθνική νομολογία προ του μεσοπολέμου.
Παράδειγμα : Από τις λειτουργίες της δασικής υπηρεσίας όσο αυτή είχε την πλήρη οργάνωση προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος, με όποια αναγγελία πυρκαγιάς από το πυροφυλάκιο κινητοποιούνταν ως ένα σώμα η δασική υπηρεσία και ο Λαός της υπαίθρου . Οι κάτοικοι των χωριών ενήμεροι έτρεχαν και έφθαναν προς τον τόπο της φωτιάς πριν φθάσει η δημόσια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία και το συμβάν πυρκαγιάς αντιμετωπίζονταν στη γένεσή του.
Μετά το έτος 1999 τα έκτατα γεγονότα το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος τα αντιμετωπίζει χωρίς τον Ελληνικό Λαό, χωρίς προληπτική προστασία με τα γνωστά αποτελέσματα.
Είναι διαφορετικό γεγονός τον η εξουσία της Ελλάδος να αντιμετωπίζει τον έλληνα πολίτη ως συνεργάτη και είναι διαφορετικό γεγονός η εξουσία της Ελλάδος με κλειστές πόρτες και μυστικοπάθεια να αντιμετωπίζει τν Έλληνα πολίτη μόνο ως φορολογούμενο αδίστακτα.
Αυτή είναι η σκληρή Ελληνική πραγματικότητα του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού , διαμελισμό της Ελλάδος και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube