Κανιβαλισμός και Εξουσία στην Ελλάδα

Κ

Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Όταν μαλώνουν τα βουβάλια στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια.
Στην Ελλάδα με την διαχείριση της πολιτικής κατέληξε να παρουσιάζεται πρωτότυπη διαρρύθμιση, διαμόρφωση στο εκλογικό σώμα, ένα μέρος αυτού να προσέρχεται και να ψηφίζει στις εκλογικές διαδικασίες το 40% του συνόλου και υπόλοιπο 60% να απέχει κατά επανάληψη από τις εκλογικές διαδικασίες.
Το φαινόμενο διαχωρισμού σε μεγάλη κλίμακα συμμετοχής και αποχής στις εκλογικές διαδικασίες της Ελλάδος άρχισε το έτος 2015 με την παραβίαση της Λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος 63% όχι άλλα οικονομικά μέτρα από την Ε.Ε..
Στην πρώτη κατηγορία συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα, εντάσσεται το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος με τους διαπλεκόμενους εκλογείς και το εντάσσουμε στα βουβάλια του βάλτου .
Στην δεύτερη κατηγορία της αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες της Ελλάδος εντάσσονται όσοι αισθάνονται αδικημένοι από το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος και τους εντάσσουμε στα βατράχια του βάλτου.
Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος της Ελλάδος, το οποίο προσομοιάζουμε ως βάλτο χωρίς βατράχια παρατηρήθηκε το φαινόμενο έντονου ανταγωνισμού εκλαμβάνοντας ως κανιβαλισμό.
Πολλές οι πολιτικές παρουσιάσεις, οι διακηρύξεις, τα σχόλια, οι πολιτικές αναλύσεις για την πορεία του πολιτικού χώρου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε σχέση με το συνολικό πολιτικό σύστημα της Ελλάδος.
Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για την πορεία της Ελλάδος, για την πορεία της επικρατούσης φτωχοποίησης των Ελλήνων και τον διαμελισμό της Ελλάδος.
Όλες αυτές οι ατελέσφορες πολιτικές συμπεριφορές του πολιτικού συστήματος της Ελλάδος πάσχουν από έλλειψη Ελληνικής πολιτικής παιδείας, από έλλειψη ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας, είτε από έλλειψη αυτοσεβασμού, επικρατώντας ο καιροσκοπισμός .
Η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν είναι τυχαία αλλά καθορίζεται ως συνταγματική εντολή από το σύνταγμα των Ελλήνων έτους 1975, άρθρο 16 .
Δεδομένης της επικρατούσης πολιτικής μυστικοπάθειας στην Ελλάδα, κλειστές πόρτες – κρυφά, από το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, όλες οι πολιτικές συζητήσεις στην Ελλάδα χωρίς συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος, οδηγούν σε ατελέσφορη συνωμοσιολογία, δηλαδή οδηγούν με πολιτικό λόγο συνωμοτικά προς απόσπαση του Ελληνικού Λαού από πραγματικά πολιτικά προβλήματα της σκληρής πολιτικής Ελληνικής πραγματικότητας.
Τόσο η πολιτική μυστικοπάθεια όσο και η πολιτική συνωμοσιολογία δεν αντιμετωπίζονται πολιτικά με τίποτα, διότι είναι γέννημα της πολιτικής .
Δύνανται έμμεσα να αντιμετωπισθούν με την αύξηση προς το ανώτερο την μόρφωση του Ελληνικού Λαού, με μια αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδος, εγκαθιστώντας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος την λειτουργία της ακαδημαϊκότητας, την ακαδημαϊκή ελευθερία, ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας. μακριά από την κομματική αυθαιρεσία.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube