ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ …….

Π

………. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Στην Ελλάδα οι πολιτικοί άλλα σκέπτονται, άλλα λέγουν και άλλα κάνουν, διατυπώνοντας ότι η πολιτική στην Ελλάδα είναι μη προσεγγίσιμη, δηλαδή όσα πάρει ο άνεμος.
Το πόσο αληθής είναι η πολιτική στην Ελλάδα των πολιτικών ή το πόσο ψεύτικη είναι δεν έγινε καμία προσπάθεια αποκάλυψης της πραγματικότητας, , δεν έγινε κανένα γκάλοπ από κανένα αληθινό πολιτικό ή από κανένα ψεύτη πολιτικό. Ίσως η λογοκρισία, η δημαγωγία και η προπαγάνδα να εκτελούν πολύ καλά τις εντολές της εξουσίας.
Αδιαπραγμάτευτη απόδειξη περί αλητείας και όχι περί πολιτικής είναι οι μυστικές καταθέσεις χρημάτων των Ελλήνων πολιτικών στις τράπεζες. Μόνο ως πρόβλημα υποβάθμισης, παρακμής της Ελλάδος λογίζονται οι Έλληνες πολιτικοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως θα ήταν η Ελλάδα αν λειτουργούσε με δημοψηφίσματα του Ελληνικού Λαού.
Όρια μεταξύ ανάπτυξης και υποβάθμισης, παρακμής δεν υφίστανται.
Η οικονομία της Ελλάδος για να θεωρείται βιώσιμη αναπτυξιακά, θα πρέπει να αναπτύσσονται αρμονικά όλοι οι κλάδοι παραγωγής, πρωτογενής τομέας, δευτερογενής τομέας, τριτογενής τομέας.
Αντιλαμβάνεστε πόσες κακουργηματικές πολιτικές πράξεις των Ελλήνων πολιτικών, έναντι του Ελληνικού Λαού διαπράχθηκαν μέσω λογοκρισίας, μέσω δημαγωγίας και μέσω πολυτάλαντης προπαγάνδας.
Η Ελλάδα είναι φορολογικός παράδεισος για την εξουσία και παραεξουσία, αλλά κατάντησε κάτεργο για τον Ελληνικό Λαό , ο οποίος φτωχοποιείθηκε, φτωχοποιείται, μεταναστεύει στο εξωτερικό και η Ελληνική εξουσία της Ελλάδος αφήνοντας την Ελλάδα χωρίς φύλαξη και έλεγχο των συνόρων συσσωρεύει αλλόθρησκους ως μετανάστες αποβλέποντας στην αλλοίωση των Ελλήνων και του Ελληνισμού.
Οι Ελληνικές εξουσίες με ξένα μυστικά κέντρα αποφάσεων κατάντησαν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι μεγιστοποιώντας κάθε παραβατικότητα, κάθε μυστικοπάθεια, τρομοκρατία και εγκληματικότητα.
Τι είχαμε ; τι χάσαμε ως Ελληνικός Λαός ;
Τι είχαμε; τι χάσαμε ; όχι αόριστα αλλά μέσα στο χρόνο, δηλαδή ως ορόσημο τον μεσοπόλεμο, τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο . Προ του Β’ παγκοσμίου πολέμου και μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
Προ του Β’ παγκοσμίου πολέμου η Ελλάδα και ο Ελληνισμός είχε την Πολυλειτουργικότητα της Ελληνικής κοινωνίας, της Ελληνικής οικονομίας, δηλαδή την Πολυλειτουργικότητα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των δασών, όλων των κλάδων της οικονομίας των φυσικών πόρων της Ελλάδος και του Ελληνικού περιβάλλοντος.
Μετά τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα δεν έμεινε τίποτα στην θέση του και για να προσεγγίσουμε την Ελληνική πραγματικότητα έμειναν η λογοκρισία, η δημαγωγία, η προπαγάνδα, τα χρηματιστήρια τα καζίνα και η ολοκληρωτική μυστικοπάθεια της πολιτικής.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, από το αρχείο μας προκύπτει ότι οι Έλληνες, η Ελλάδα μέχρι το μεσοπόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο λειτουργούσαν συλλογικά και χαρισματικά προς τον Ελληνικό Λαό.
Μετά τον μεσοπόλεμο και εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδος, άρχισε η κατεδάφιση των αρχών και αξιών της συλλογικότητας και της χαρισματικότητας προς τον Ελληνικό Λαό με αποτέλεσμα την απερήμωση της Ελληνικής υπαίθρου, την κατακόρυφη αύξηση της μετανάστευσης τω Ελλήνων , την αύξηση της τρομοκρατίας, την αύξηση της εγκληματικότητας, την ανάπτυξη της μυστικοπάθειας κ.τ.λ. παράγωγα παρακμής για τον Ελληνικό Λαό.
Τι είχαμε ; τι χάσαμε ; και γιατί είναι τόσο σπουδαία αυτά που χάσαμε ; Χάσαμε πολλά μετά τον μεσοπόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο κυρίως τα σπουδαιότερα , την συλλογικότητα και την χαρισματικότητα της Ελληνικής εξουσίας προς τον Ελληνικό Λαό, πολιτισμικά στοιχεία συμπεριφοράς κάθε βιώσιμης Δημοκρατίας.
Ο Ελληνικός λαός αντιμετωπίζεται από την εξουσία μέσω ευτελούς προπαγάνδας, δημαγωγίας και λογοκρισίας.
Λεπτομέρειες της παρακμής του Ελληνικού Λαού και της Ελλάδος αλλά και λεπτομέρειες αναδόμησης των Ελλήνων και της Ελλάδος δημοσιεύσαμε στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα www.elziforest.gr και στο λογαριασμό YouTube Stefanos Zintzovas.
Οι πολιτικοί της Ελλάδος, δηλαδή το τρισάθλιο, κατάπτυστο, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται από την κ. πρόεδρο της δημοκρατίας της Ελλάδος, από τον κ. πρωθυπουργό της Ελλάδος, από την αντιπολίτευση, από την δικαιοσύνη, από την δημοσιογραφία , από τον συνδικαλισμό από τους περιφερειάρχες, δημάρχους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους ονειρεύονται την Ελλάδα ως φορολογικό παράδεισο και μόνο επιδιώκοντας την φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος, όμως ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ και όσοι μας παρακολουθείτε δεν πρέπει να ανεχθούμε τον διαμελισμό της Ελλάδος και την φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού και καλούμε σε συστράτευση, συσπείρωση και δικτύωση όλους τους Έλληνες για να ματαιώσουμε όλα τα υποχθόνια σχεδιάτους.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube