ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Δ

Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Δημοψήφισμα για την συμφωνία των Πρεσπών.

Δημοψήφισμα για το έκτρωμα συμφωνία των Πρεσπών, της επί χρήμασι επιβολή στην Ελλάδα, χρηματίζοντας την προδοσία.
Η ιστορία δεν κόβεται και η ιστορική αλήθεια δεν κόβεται.
Η ιστορική αλήθεια της φωνής του Ελληνικού Λαού δεν αλλοιώνεται στον χρόνο.
Η μεθοδευμένη άρνηση διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Ελλάδα για την συμφωνία των Πρεσπών και την έκτροπη συμπεριφορά των Σκοπιανών να αποκαλούνται μακεδόνες και όχι Σκοπιανοί σημαίνει ότι φοβάστε την αλήθεια της ιστορίας και εκτίθεσθε ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας.
Περισσότερα στοιχεία για το έκτρωμα της συμφωνίας των Πρεσπών στην ιστοσελίδα www.elziforest.gr , στο λογαριασμό YouTube Stefanos Zintzovas και κατά τον χρόνο διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για το έκτρωμα συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube