Φ Τ Ω Χ Ι Α

Φ

Η φτώχια ως κοινωνικό φαινόμενο, ως φαινόμενο της Ελληνικής κοινωνίας.
Προεκλογικά αναφέρονται στην πλούσια πλευρά της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά μετά τις εκλογές η φτώχια κρύβεται μέσα στην κοινωνία.
Ελάχιστοι γραφείς αναφέρονται στην φτώχια και στις κοινωνικές παραμέτρους που δημιουργούν, προκαλούν και συντηρούν την φτώχια.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, στοχεύοντας τους πολιτικούς και την πολιτική αυτών για όλα τα κακά της μοίρας της Ελληνικής κοινωνίας.
Οι παράμετροι που προκαλούν ανεπανόρθωτη φτώχια στον Ελληνικό Λαό είναι πάρα πολλοί, σύνθετοι, πολύπλοκοι, άκρως μυστικές από τον Ελληνικό Λαό.
Η φτώχια δεν επιλέγεται από τον Ελληνικό Λαό, αλλά επιβάλλεται στον Ελληνικό Λαό από τις διαχρονικές εξουσίες της Ελλάδος.
Μετά τον μεσοπόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο, στην Ελλάδα δεν υπήρξε καμία πολιτική εξουσία , χαρισματική προς τον Ελληνικό Λαό.
Απόδειξη της έλλειψης χαρισματικής κυβέρνησης στην Ελλάδα αποτελεί η απερήμωσης της Ελληνικής υπαίθρου, των χωριών τροφοδοτώντας την μετανάστευση των Ελλήνων.
Βασικός αναπτυξιακός παράγοντας για την Ελλάδα ήταν και είναι η Ελληνική παιδεία .
Η διδακτέα ύλη στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθορίζονταν από τους διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα και αυτή η διαδικασία καθορισμού της διδακτέας κράτησε μέχρι τον μεσοπόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο.
Αμέσως μετά τον μεσοπόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδος, τον καθορισμό της διδακτέας ύλης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος ανέλαβαν οι πολιτικοί της Ελλάδος, ως κομματικοί γενίτσαροι των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδος, με μηδέν ακαδημαϊκότητα.
Το έτος 1975 ψηφίστηκε με δημοψήφισμα το νέο σύνταγμα της Ελλάδος και το άρθρο 16 του συντάγματος του έτους 1975, περί ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας, όμως ουδέποτε προσέγγισαν την ακαδημαϊκή ελευθερία, ως βάση εξέλιξης της παραπέρα πορείας της κομματικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Ολόκληρη η έκτροπη συμπεριφορά των πολιτικών προς το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, περιφρονώντας την ακαδημαϊκή δομή και συμπεριφορά προς το μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο της Ελληνικής παιδείας, οδήγησαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού και τον διαμελισμό της Ελλάδος.
Ως νέα πολιτική παράταξη και νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, όλα αυτά τα θεσμικά παρατράγουδα του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδος, ήδη από τώρα δρομολογήθηκαν αλλαγές, αποκατάστασης λειτουργίας της ακαδημαϊκότητας σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος.
Απαιτείται η ακαδημαϊκότητα στις σχέσεις των σχολείων όλων των βαθμίδων και των εκπαιδευτικών, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών διδασκόντων και διδασκομένων προς το Ελληνικό σχολείο ως χώρος πνευματικότητας.
Σχόλια : Αν μπορεί ο κορονοϊός στην Ελλάδα να φέρεται ως πανίσχυρος, οι Έλληνες που διαχειρίζονται τον κορονοϊό στην Ελλάδα είναι γελοία υποκείμενα.
Μήπως η ασκούμενη πολιτική από τους Έλληνες πολιτικούς στην Ελλάδα είναι στρεβλή και κάλπικη ; Πως διαφορετικά να ερμηνεύσει κάποιος με συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος την σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδος, την φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος ;

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube