ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π

Η πολιτική αναζητεί καλύτερη παιδεία ;
Η παιδεία με τους δασκάλους τι αναζητεί ;

Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Δάσκαλε που δίδασκες και Λόγο δεν εκράτεις . Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει για την αξιολόγηση των δασκάλων: Καλός δάσκαλος είναι όποιος με την διδασκαλία κάνει τα δύσκολα εύκολα.
Επίσης η πλούσια Ελληνική παράδοση διδάσκει για την αξιολόγηση των πολιτικών και της πολιτικής : καλός πολιτικός είναι αυτός που με την πολιτική του είναι χαρισματικός προς τον Λαό και επιλύει τα πολιτικά αδιέξοδα του Λαού.
Αυτά διδάσκει η πλούσια Ελληνική παράδοση. Στην καθημερινή πραγματικότητα όμως τι γίνεται ; Πως γίνεται από το εκλογικό σώμα της Ελλάδος η επιλογή και εκλογή της στρατιάς των πάσης φύσεως πολιτικών, συνδικαλιστών, περιφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων, δημάρχων, δημοτικών συμβούλων κ.τ.λ..
Όλοι αυτοί τάζουν ανάπτυξη, εννοώντας την δική τους ανάπτυξη, γέμισαν οι τράπεζες από μυστικές καταθέσεις αυτών, διότι ο Ελληνικός Λαός οδηγείται μονίμως προς φτωχοποίηση και διαμελισμό της Ελλάδος.
Δημιουργείται το ερώτημα, αν η παιδία επηρεάζει την πολιτική στην Ελλάδα ; ή αν η πολιτική επηρεάζει το σύστημα παιδείας στην Ελλάδα ; Η πλούσια Ελληνική παράδοση διδάσκει ρωτώντας : το αυγό γέννησε την κότα ή κότα η κότα το αυγό ; Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το μεσοπόλεμο η διδακτέα ύλη στο τότε σύστημα παιδείας της τότε Ελλάδος καθορίζονταν από τους διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα πάντα προς το ανώτερο. Μετά τον μεσοπόλεμο ανέλαβαν τον καθορισμό της διδακτέας ύλης στο σύστημα παιδείας μέχρι σήμερα οι γενίτσαροι κομματικοί πολιτικοί και κατάντησαν την Ελληνική παιδεία εδώ που είναι.
Το έτος 1975 ψηφίστηκε με δημοψήφισμα το σύνταγμα της Ελλάδος με το άρθρο 16 περί ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας. Μέχρι σήμερα δεν διάβασαν το σύνταγμα της Ελλάδος του έτους 1975 με το άρθρο 16 ούτε οι πολιτικοί ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος.
Τελικά χάθηκε η έννοια του αυτοσεβασμού τόσο στην πολιτική και στους πολιτικούς της Ελλάδος, όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα χωρίς την ακαδημαϊκή ελευθερία του άρθρου 16 του συντάγματος των Ελλήνων έτους 1975 στραπατσαρίστηκε ή Δημόσια Ελληνική Αξιοπρέπεια.
Σχόλιο : Αντιληφθήκαμε τις αξίες και τις σημαντικές αρχές της Ελληνικής πολιτείας του Ελληνικού συστήματος παιδείας και του Ελληνικού συντάγματος άρθρο 16 αυτού.
Τελικά η πολιτική στην Ελλάδα κατακερματίστηκε σε κόμματα και το χειρότερο, το κάκιστο είναι ότι αντί να συνεννοούνται μεταξύ τους τα πολιτικά κόμματα για τα καλύτερα για τον Ελληνικό Λαό, αυτά αντιδικούν μεταξύ τους και ο Ελληνικός Λαός οδεύει προς πλήρη φτωχοποίηση και η Ελλάδα πιέζεται προς διαμελισμό, παρά την εντολή του άρθρου 16 του συντάγματος των Ελλήνων περί ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Το σύστημα παιδείας της Ελλάδος πιεζόμενο από τους πολιτικούς έχασε την πεμπτουσία της πνευματικότητας, δηλαδή έχασε την ακαδημαϊκή ελευθερία και τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα καταντώντας το σύνταγμα της Ελλάδος από τους πολιτικούς κουρελόχαρτο.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος δεν ήλθαμε στην πολιτική σκακιέρα της Ελλάδος για να ενταχθούμε στο υπάρχον διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, αλλά προσπαθούμε για την αναδόμηση των Ελλήνων και αναδόμηση της Ελλάδος σύμφωνα με τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων και της Ελλάδος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube