ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Π

Παρακολουθώντας τις Δασικές πυρκαγιές και ειδικά παρακολουθώντας τις τελευταίες πυρκαγιές εκκενώνοντας τα χωριά από τους ανθρώπους, παρατήρησα ότι ουδείς παρά τις δυσκολίες δεν αμφισβήτησε το σύστημα πρόληψης και κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.
Δηλαδή με άλλα λόγια ουδείς ήρωας , ουδείς προδότης.
Ερευνώντας και μελετώντας σε βάθος χρόνου προκύπτουν πάρα πολλά στοιχεία του φαινομένου δασικές πυρκαγιές.
Το πρόβλημα είναι ότι η δημοσιογραφία και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα πάσχουν θανάσιμα εις βάρος του Ελληνικού Λαού.,
Δημοσιογραφία και δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι ούτε ήρωες ούτε προδότες, θεωρούνται χαρακτηριζόμενοι ως γενίτσαροι της Ελληνικής προπαγάνδας, της Ελληνικής δημαγωγίας, της Ελληνικής λογοκρισίας, του τρισάθλιου, κατάπτυστου, διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος.
Άπαντες εκτελούν εντολές του αφανούς δικτάτορα, διαφορετικά άλλη ερμηνεία δεν υπάρχει για την πλήρη αφωνία, για την πλήρη μούγγα, για τόσο σημαντικά πράγματα που αφορούν την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και της Ελλάδος.
Έχουν διαφθαρεί όλα τα κοινωνικά βάθρα, όλες οι κοινωνικές δομές , όλες οι κοινωνικές λειτουργίες και οι κοινωνικοί λειτουργοί αυτών.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, πρώτον, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές και είναι στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος, διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας, όπου φαίνονται οι διαφορές επιτυχίας, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα πυρκαγιών των δασών και του περιβάλλοντος με την κατά το δυνατόν συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών, μέσω κοινωνικών βάθρων, κοινωνικών δομών, κοινωνικών λειτουργιών και λειτουργών, επίσης έχουμε και συμβάντα πυρκαγιών και περιβάλλοντος χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, χωρίς προληπτική πολιτική προστασία καθολικής καταστροφής.
Όταν το εκλογικό σώμα δώσει εντολή στη νέα πολιτική παράταξη και στο νέο κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, θα θέσουμε σε λειτουργία την βασική αρχή κατά χώρο και χρόνο τάξη για όλους τους Έλληνες και για ολόκληρη την Ελλάδα, για να ενισχυθεί η ασφάλεια κάθε Έλληνα πολίτη. Επίσης από την πρώτη ημέρα θα επαναλειτουργήσουν πλήρως οι κοινότητες και οικισμοί .
Όλοι οι Έλληνες πρέπει να συμμετάσχουν με την ψήφο τους στην αναδόμηση της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, εμπιστευόμενοι την ψήφο τους στην νέα πολιτική παράταξη και νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’.
Σχόλιο : Η μακρόχρονη εμπειρία από την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών διδάσκει ότι μια καλά σχεδιασμένη πρόληψη αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προδιαγράφει την ανάλογη επιτυχία του συστήματος κατάσβεσης.
Αμφότερα τα στοιχεία, πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών αποβλέπουν στην ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και της Ελλάδος.
Πλέον σημαντικό γεγονός από την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και της Ελλάδος δεν υπάρχει, για αυτόν τον λόγο ολιγωρία στην διαχείριση και εφαρμογής της ασφάλειας από οιονδήποτε σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας, δεν συγχωρείται όσο ψιλά και αν βρίσκεται στην ιεραρχία.
Παράδειγμα : Οι μεγάλες θανατηφόρες καταστροφές από πυρκαγιές άρχισαν από την Πελοπόννησο το έτος 1999, με 85 νεκρούς και μέχρι τώρα αμέτρητες συμφορές.
Κοινό σημείο αναφοράς η Ελλιπής έως ανύπαρκτος πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές.
Με την καταστροφή της Πελοποννήσου το έτος 1999 φάνηκαν ξεκάθαρα τα καταστροφικά μειονεκτήματα των νόμων Καποδίστρια-Καλλικράτη και ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική.
Αν ή Ελληνική κομματική πολιτική δεν κατέληγε ως γενιτσαρισμός, ως γενίτσαροι, αλλά αν ήταν στο πνεύμα του άρθρου 16 του Ελληνικού συντάγματος του έτους 1975, Ακαδημαϊκή ελευθερία, ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης , ελευθερία διδασκαλίας ίσως περιμετρικά κάθε κοινότητας, κάθε χωριού, κάθε οικισμού και κάθε υπαίθριας δραστηριότητας να δημιουργούνταν αντιπυρικές λωρίδες με ομάδες πολιτών προστασίας, ενημερωμένους και εκπαιδευμένους ως προληπτική προστασία από πυρκαγιές.
Πολλά τα στραβά και ανάποδα, αλλά εμείς δεν μένουμε εδώ, αλλά προτείνουμε στα Ελληνικά πρωτοδικεία αν μπορούν και αν θέλουν να ενεργήσουν ένορκο δικαστική έρευνα με το ερώτημα : Τι κάνατε για την πρόληψη των πυρκαγιών, για όλους τους αρμόδιους και αναρμόδιους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην πολιτική προστασία των Δασών και του περιβάλλοντος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube