Αντιμισθίες των Ελληνικών Θεσμών Ν2

Α

Εφαρμογές της γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων στην Ελλάδα.
Για να αποδώσει καρπούς η ενασχόληση με την γεωμετρική αναλογική κατανομή των φυσικών πόρων στην Ελλάδα κατά μια άποψη θα πρέπει να ποινικοποιηθεί η λογοκρισία, η δημαγωγία, η προπαγάνδα, διδάσκοντας το άρθρο 16 του συντάγματος των Ελλήνων, ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας, αντίθετα όσο υφίσταται και λειτουργεί το άρθρο 86 του συντάγματος των Ελλήνων ο Ελληνικός Λαός θα φτωχοποιείται και η Ελλάδα θα διαμελίζεται, οι δε θεσμοί, οι πολιτικοί στην Ελλάδα θα θησαυρίζουν.
Μήπως διαφωνεί κάποιος για το μέγεθος της δημόσιας διαφθορά στην Ελλάδα ; Αυτοί που διαφωνούν για το μέγεθος της δημόσιας διαφθοράς είναι η εξουσία της Ελλάδος, είναι το 40% του εκλογικού σώματος της Ελλάδος που στηρίζει την διαφθορά των θεσμών στην Ελλάδα.
Το πώς θα βγούμε από τον μονόδρομο της παρακμής, από τον μεσαίωνα που ζει ο Ελληνικός Λαός, αναφερθήκαμε εκτενέστερα από το διαδίκτυο, ιστοσελίδα www.elziforest.gr και το λογαριασμό YouTube stefanos Zintzovas.
Αν οι αντιμισθίες των θεσμών της Ελλάδος που ανέρχονται περίπου στις 100.000 ευρώ περίπου ως ετήσιο εισόδημα αφορολόγητα στο σύνολο και εκτός από τις διαχρονικές άκρως μυστικές αντιμισθίες, μίζες, δωροδοκίες , αρπαχτές, μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί εν αφθονία στους κύκλους της Ελληνικής εξουσίας, δεν είναι διαχρονικά έκτροπα σκάνδαλα εσχάτης προδοσίας, τότε να τους απονέμετε ένα βραβείο καλής εκτέλεσης της αρπαχτικής πολιτικής εις βάρος του Ελληνικού Λαού
Πολλά έχουμε να γράψουμε και να δημοσιεύουμε ως αμύθητο πλούτο των πολιτικών, που γέμισαν οι τράπεζες από μυστικές καταθέσεις των Ελλήνων πολιτικών.
Για να μη χαρακτηριστούμε γκρινιάρηδες, προχωρούμε στην έγγραφο διατύπωση αναδόμησης των Ελλήνων και της Ελλάδος από την παρακμή, από την πολιτική διαπλοκή, από την πολιτική σήψη διότι υπάρχουν πάρα πολλές θεσμικές λύσεις, πάταξης της διαφθοράς και της αντιμισθίας των θεσμών της Ελλάδος, με δημοκρατικότατες διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού και των δημοψηφισμάτων.
Στην φράση γεωμετρική αναλογική κατανομή των φυσικών πόρων της Ελλάδος περιλαμβάνονται πάρα πολλές αρμονικές σύμμετρες διαδικασίες αξιολόγησης κατανομής του εθνικού ακαθαρίστου προϊόντος , εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές διαχείρισης της βιωσιμότητας.
Για την προσέγγιση εφαρμογής της γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων της Ελλάδος απαιτούνται οικονομικά στοιχεία πραγματικά. Δυστυχώς στο χώρο της εθνικής οικονομίας επικρατεί κρυψίνοια, μυστικοπάθεια, λογοκρισία, δημαγωγία, προπαγάνδα.
Χωρίς πραγματικά αληθή οικονομικά στοιχεία, προσεγγίζουμε την γεωμετρική αναλογική κατανομή των φυσικών πόρων της Ελλάδος υποθετικά ως άσκηση εργασίας μεθόδευσης εφαρμογής της γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων στην Ελλάδα.
Ερευνούμε, μελετούμε και καταγράφουμε : * τα μέγιστα και ελάχιστα οικονομικά μεγέθη. * Τις διάφορες δραστηριότητες. * Το κοινωνικό εύρος των διαφόρων δραστηριοτήτων. * Έσοδα – έξοδα δημοσίου, τοπικής, περιφερειακής διοίκησης και οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας κ.τ.λ. .
Παράδειγμα αν ένας εκκολαπτόμενος ως πρωθυπουργός θέσει στην κρίση του Ελληνικού Λαού το μέγεθος της αντιμισθίας ως πρωθυπουργού, είναι ως να βάζει το φυτίλι για έκρηξη της επικρατούσης αυθαιρεσίας, της επικρατούσης μυστικοπάθειας.
Οι μέγιστες και ελάχιστες αντιμισθίες μπορούν να τεθούν στην κρίση του Ελληνικού Λαού με δημοψήφισμα.
Πάρα πολλές αυθαίρετες προσεγγίσεις αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων στην Ελλάδα, αλλά καμία προσπάθεια δεν πραγματοποιήθηκε γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων, θεσμικής εξάρτησης της μικρής αντιμισθίας του Ελληνικού Λαού και της μεγίστης, μυστικής αντιμισθίας της Ελληνικής εξουσίας, για να σταματήσουν όλα αυτά τα ευτελή προσχήματα , εκτός των πολιτισμικών καταβολών των Ελλήνων.
Δηλαδή οι Έλληνες πολιτικοί να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια που αρμόζει ως θεσμικοί.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ γνωρίζοντας τις μεθοδευμένες δυσκολίες του εγχειρήματος της γεωμετρικής αναλογικής κατανομής των φυσικών πόρων στην Ελλάδα, διότι το θεωρούμε ως βέλτιστη προσπάθεια, θα συνεχίσουμε να υπερκεράσουμε την κάθε πολιτική αυθαιρεσία που ταλαιπωρεί τους μετανεότερους Έλληνες.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube