2ΟΟ Χρόνια Ελευθερίας των Ελλήνων

2

Πολιτιστικές εκδηλώσεις για το 1821
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Παλιά μου τέχνη κόσκινο και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια ελευθερίας των Ελλήνων,1821 δεν γλίτωσαν από την λογοκρισία, την δημαγωγία και την προπαγάνδα.
Ως μήνυμα από τις πολιτισμικές εκδηλώσεις για την ελευθερία των Ελλήνων για τους Έλληνες εκδόθηκε το : όλοι μαζί μπορούμε ενωμένοι.
Δεν εξήγησαν στον Ελληνικό Λαό, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τι ; και με ποιες προδιαγραφές ; Δηλαδή να πτωχοποιήσουμε τον Ελληνικό Λαό και να διαμελίσουμε την Ελλάδα ;
Μήπως αυτό έμεινε κοινό μυστικό όλων ;
Δεν διακήρυξαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις για την επανάσταση των Ελλήνων, από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων, όλοι μαζί ως ομόθρησκοι και ομόγλωσσοι , δηλαδή την ίδια θρησκεία την ίδια γλώσσα.
Δεν διακήρυξαν από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων : Το έμψυχο ελεύθερο και το ελεύθερο έμψυχο, που αποτελεί την βάση όλης αυτής της επανάστασης του 1821. Από τον επιτάφιο του Περικλέους 4ος π.χ. αιώνας.
Δεν διακήρυξαν και πολλά κυρίαρχα πολιτισμικά στοιχεία των Ελλήνων.
Παρακολουθώντας με σκεπτικισμό τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια ελευθερίας των Ελλήνων, 1821 -2021, αξιολογήσαμε την Ελληνική επανάσταση, των Ελλήνων το έτος 1821, ως Υψίστης αξίας λειτουργίας και συμπεριφοράς του γένους των Ελλήνων σε χρόνια του μεσαίωνα διακηρύσσοντας την ελευθερία του ανθρώπινου γένους των Ελλήνων.
Το θεωρούμε υψίστης αξίας την επανάσταση των Ελλήνων του έτους 1821 διότι μετά ξεκίνησαν, σειρά γεγονότων, πολεμικών συγκρούσεων, όπως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος από τον οποίο οι Έλληνες είναι ο μοναδικός Λαός που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, την Κωνσταντινούπολη.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ το μήνυμα ενότητας, όλοι μαζί ενωμένοι, των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια ελευθερίας των Ελλήνων 1821-2021, το θεωρούμε και το ερμηνεύουμε ως : Όλοι μαζί ενωμένοι για έναν κοινοβουλευτισμό με δημοψηφίσματα ω; συμμετοχική δημοκρατία, να συμμετέχουν όλοι οι έλληνες, για να προκύπτει κυβέρνηση χαρισματική προς τον Ελληνικό Λαό και την Ελλάδα, σε αντίθεση με ότι άφησαν να νοηθεί το κομματικό κράτος όλοι μαζί ενωμένοι , με το κάθε κόμμα χωριστά, καταστρατηγώντας το άρθρο 16 του συντάγματος των Ελλήνων, περί ακαδημαϊκής ελευθερίας , ελευθερίας σκέψης, ελευθερία έκφρασης ελευθερία διδασκαλίας.
Στο ερώτημα πως αξιολογείται το υπάρχον πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα η απάντηση είναι ορθά-κοφτά, είναι εκτός πολιτισμικών καταβολών των Ελλήνων και της Ελλάδος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube