Συνδικαλισμός – Εξουσία στην Ελλάδα

Σ

Λειτουργίες – Συμπεριφορές των θεσμών Ν5
Συνδικαλισμός και πολιτικά κόμματα, δηλαδή κομματικός συνδικαλισμός. Θα μπορούσε να υπάρχει συνδικαλισμός χωρίς πολιτικά κόμματα, ενιαίος , σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 16 του συντάγματος των Ελλήνων έτους 1975, περί ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας.
Ως βάση, δομή και λειτουργίες ως δεδομένα έχουμε για τις συνδικαλιστικές συναθροίσεις, τις συνδικαλιστικές εκλογές, πύρινα λόγια, όλοι εναντίον όλων, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα, διότι η υποβάθμιση πέρασε και περνάει και από τον κομματικό συνδικαλισμό.
Δυστυχώς ο καθιερωμένος συνδικαλισμός δεν αντιστάθηκε στην υποβάθμιση και διαφθορά , ούτε συμβάλλει στην πολιτική αναβάθμιση των Ελλήνων και της Ελλάδος.
Θεωρούμε ότι πολύ καλύτερα θα αξιολογούσαμε τον συνδικαλισμό, αν οι συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις, οι συνδικαλιστικές εκδηλώσεις και οι συνδικαλιστικές πορείες συνοδεύονταν από πάγια συγκροτημένη πρόταση νόμου με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος, ο οποίος θα απευθύνονταν στο Ελληνικό κοινοβούλιο προς ψήφιση από το σώμα της βουλής των Ελλήνων
Αμέσως ο δικηγόρος του διαβόλου γνωματεύει ότι είναι αδύνατο να γίνει πάγια συγκροτημένη πρόταση νόμου από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν μας λέει ο δικηγόρος του διαβόλου αν προσπάθησαν στο παρελθόν οι συνδικαλιστές να συγκροτήσουν πάγια πρόταση νόμου με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος.
Ερευνώντας, μελετώντας, συγκρίνοντας, κατά το παρελθόν μέχρι σήμερα, τον τρόπο, την μέθοδο, που νομοθετεί το σώμα των βουλευτών της βουλής των Ελλήνων βρέθηκε ότι οι προς ψήφιση νόμοι στο Ελληνικό κοινοβούλιο, έρχονται από οργανωμένα παρακρατικά ανεξέλεγκτα γραφεία και οι Έλληνες πολιτικοί του Ελληνικού κοινοβουλίου χωρίς να τα αξιολογούν ως προς αν είναι χαρισματικά για τον Ελληνικό λαό, συμφωνούν, διαφωνούν ψηφίζοντας τους εξωκοινοβουλευτικούς νόμους.
Το γεγονός αυτό των εξωκοινοβουλευτικών παρεμβάσεων στο Ελληνικό κοινοβούλιο πώς να το αξιολογήσουμε ; ή πώς να το αξιολογήσετε ; ως αληθές ; ή ως ψευδές ; και γιατί ;
Όπως και να το αξιολογήσει κάποιος την εξωκοινοβουλευτική παρέμβαση στο Ελληνικό κοινοβούλιο ως αποδεκτό γεγονός από τους Έλληνες πολιτικούς αποτελεί κατάντημα για τους Έλληνες πολιτικούς και το Ελληνικό κοινοβούλιο επισύροντας την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
Για τα παραπάνω εξωκοινοβουλευτικά γεγονότα, πολλά τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρόντος και του παρελθόντος , αναφέρουμε ένα σημαντικό στοιχείο , αυτό της παραβίασης της Λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος στις 5-7-2015 με 63%όχι άλλα μέτρα από την Ε.Ε., με την παραβίαση του οποίου ο Ελληνικός Λαός αντέδρασε με αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες 60% αποχή και δεν κατέβηκε στους δρόμους να ανατρέψει όλο σο κατάπτυστο τρισάθλιο πολιτικό σύστημα και να τους δικάσει με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, εξ αιτίας της μεγάλης διαφθοράς όλων των δομών και λειτουργιών της Ελληνικής πολιτείας.
Όλες αυτές οι πνευματικές πολιτικές αδυναμίες οι οποίες κατέληξαν σε πολιτικά αδιέξοδα δημιουργήθηκαν μετά τον μεσοπόλεμο.
Μέχρι το μεσοπόλεμο η διδακτέα ύλη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος καθορίζονταν από τους διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα , μετά τον μεσοπόλεμο την διδακτέα ύλη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος την ανέλαβαν οι πολιτικοί με αποτέλεσμα να μη διδάσκονται τα Ελληνόπουλα το σύνολο των πολιτισμικών καταβολών των Ελλήνων , με το έμψυχο ελεύθερο και το ελεύθερο έμψυχο, όπως η αποκαλούμενη κλασική Ελληνική παιδεία, επί πλέον διόριζαν εκπαιδευτικούς με πολιτικά κριτήρια και όχι με ακαδημαϊκά κριτήρια.
Για αυτά τα διαχρονικά πολιτικά αδιέξοδα και πολλά άλλα πολιτικά κουσούρια, προτρέπουμε τον Ελληνικό Λαό να επιλέγει ανθρώπους για το βουλευτικό αξίωμα και άλλα δημόσια αξιώματα που να έχουν γράψει και δημοσιεύσει πραγματείες περί δημόσιας διοίκησης και δημόσιας διαχείρισης με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος, όπως είναι συγκρότηση πάγου νόμου αναβάθμισης του Ελληνικού Λαού.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube