ΒΥΖΑΝΤΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

Β

Ως νέα πολιτική παράταξη και νέο κόμμα ‘Βιώσιμο Κράτος’’ αναφερθήκαμε κατά το παρελθόν για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Ελλάδος –Ρωσίας για την εποχή του Βυζαντίου.
Ερευνούμε, καταγράφουμε και συγκρίνουμε όσα στοιχεία μπορούμε ως προς την ταυτότητα και τις λειτουργίες του Βυζαντίου στα χρόνια του, σε σχέση με το γίγνεσθαι στα χρόνια του.
Το Βυζάντιο ήταν αξιόλογη και αξιοποιόπιστη διοίκηση και δημιουργίας προς τον Λαό του βυζαντίου, ως κοιτίδα πολιτισμού.
Στους τότε Λαούς της δύσης κυριαρχούσε ο αποκαλούμενος μεσαίωνας στο μεγαλείο του.
Μετά την πτώση του βυζαντίου από την γενοκτόνα Οθωμανική τουρκική φυλή οι απόψεις για το βυζάντιο ποικίλουν, αναλόγως με τα συμφέροντα.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το Βυζάντιο προ της πτώσης, πολιτισμικά, ως κοιτίδα πολιτισμού της εποχής.
Πολλοί δεν αναφέρονται καθόλου στο Βυζάντιο ή αναφέρονται περιφρονητικά αμφισβητώντας τις ρίζες του Ελληνισμού ίσως ως μεταχρονολογημένοι αντίγραφα του μεσαίωνα, παρά την αναγνώριση της ιστορίας του Βυζαντίου παγκόσμια.
Από όσα γνωρίζουμε, στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης υπάρχει και λειτουργεί ειδικό τμήμα έρευνας, μελέτης του Βυζαντίου.
Ο Ρωσικός Λαός της εποχής του Βυζαντίου ήταν στενά συνδεμένοι με το βυζάντιο, ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Υπήρξε περίοδος απομόνωσης του Βυζαντίου στους μετά- νεότερους χρόνους.
Η έρευνα, μελέτη, καταγραφή και σύγκριση των πολιτισμικών καταβολών του Βυζαντίου και του Λαού της Ρωσίας είναι εργασία τεράστια
Η οργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ελληνικού Λαού και του Ρωσικού λαού θα αναδείξει όλα τα ανθρωπιστικά πολιτισμικά στοιχεία των Λαών Ελλάδας και Ρωσίας.
Μέσα από τις κοινές πολιτισμικές καταβολές των Λαών Ελλάδος και Ρωσίας μπορούν να αναδειχθούν χρονίζοντα αδιέξοδα, όπως η αυτονόμηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη από τους ετερόδοξους γενοκτόνους Οθωμανούς.
Δεν νοείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Βυζαντίου της Κωνσταντινούπολης, να είναι υπό διωγμό από τους Οθωμανούς, αποτελεί ντροπή για όλους αυτούς που θεωρούνται πολιτισμένοι, ενώ είναι αυτοί που είναι.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube