Η κρίση του φαινομένου κοροϊού στην Ελλάδα.

Η

Η κρίση του φαινομένου κοροϊού στην Ελλάδα με τις αρχές και αξίες διαχείρισης των φυσικών φαινομένων ; ή κουτουρού ; πονάει το κεφάλι κόψε το κεφάλι ; Η διαχείριση διαφόρων φαινομένων εργάζεται με την αρχή της κατά χώρο και χρόνο τάξη και με τις αξίες και αρχές της αειζωίας, αειφορείας και βιωσιμότητας.
Για να βρούμε την αλήθεια ή το ψέμα είτε καλύτερα πόσο είναι αληθές και πόσο είναι ψέμα, ή επίσης από πού ξεκινάει η αλήθεια και από πού ξεκινάει το ψέμα του φαινομένου κοροϊού στην Ελλάδα, θα πρέπει να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε το φαινόμενο κοροϊού προ της εμφάνισης ως δημόσιο πρόβλημα και μετά την εμφάνιση, δηλαδή να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε το βάθρο,, την δομή και την λειτουργία του υποστρώματος της κοινωνίας, ή του δημοσίου συστήματος υγείας, προ και μετά την εμφάνιση του φαινομένου.
Ως βάθρα και δομές θεωρούμε τα νοσοκομεία , τις φαρμακευτικές εταιρίες και ως λειτουργίες, τις λειτουργίες της εξουσίες. Τον κύριο ρόλο τον παίζουν οι μυστικοπαθείς φαρμακευτικές εταιρίες, οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα ως κράτος μέσα σε κράτος.
Επομένως το βάρος της ευθύνης στρέφεται στα μυστικά κέντρα αποφάσεων των μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και στις εκάστοτε πολιτικές εξουσίες. Αν δεν σπάσουν οι μυστικοί κώδικες των μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και των αντίστοιχων πολιτικών εξουσιών, δεν είναι δυνατόν να πληροφορηθεί κάποιος αληθώς ή ψευδώς.
Κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και μυστικοπαθών πολιτικών εξουσιών είναι τα μυθικά κέρδη εις βάρος των Λαών.
Επειδή στην Ελλάδα και στην πολιτική η υποκρισία περισσεύει , υπάρχει πλεόνασμα υποκρισίας και έλλειψη αληθείας , πολιτικοί της Ελλάδος υπέγραψαν μυστική συμφωνία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, Π.Ο.Ε., για το περιβάλλον και Υγεία θέτοντας τα κατώτερα όρια ασφάλειας και αν υπάρχουν υψηλά στάνταρ ασφάλειας να υποβαθμιστούν προς τα κατώτερα όρια ασφάλειας.
Η κρυψίνοια και η υπεροψία των μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και αντίστοιχων και πολιτικών εξουσιών οδηγούν στην επιβουλή ακραίων και άκρως επικίνδυνων μέτρων πρόληψης υγείας των Λαών. Διαφορετικό γεγονός είναι η αληθής ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε. και διαφορετικά γεγονότα είναι οι αντίστοιχες στοχευμένες ακραίες φιέστες και πανηγύρια για κοροϊό .
Τελικά ποιος θα βγει οικονομικά κερδισμένος από όλη την φιέστα και πανηγύρια για τον κοροϊό ;
Το αποτέλεσμα για τον Ελληνικό Λαό θα ήταν καλύτερο αν επικρατούσε διαχρονικά η νηφαλιότητα και η αλήθεια.
Σίγουρα εκ του ασφαλούς κερδισμένοι θα είναι οι μυστικοπαθείς φαρμακευτικές εταιρίες και οι αντίστοιχες μυστικοπαθείς πολιτικές εξουσίες .
Κάποτε η δημοσιογραφία θα πρέπει να σταματήσει να αποκλείει την όποια άποψη όσο μικρή και ασήμαντη την θεωρεί, διότι τα μικρά αλλά σημαντικά γεγονότα είναι αυτά που συνθέτουν τις μεγάλες αλήθειες .
Δεν γνωρίζουμε αν η συσσωρευμένη εμφάνιση του φαινομένου κοροϊού οφείλεται στην ελλειμματική δημοσιογραφία, ή στον μειωμένο προβληματισμό και έρευνα για την υγεία του Λαού από το σύστημα υγείας της Ελλάδος.
Τελικά όπως και αν έχει η υπόθεση του κοροϊού, αλήθεια ή ψέματα τα μυθικά κέρδη παγκόσμια από την διαχείριση αντιμετώπισης του κοροϊού ανήκουν στις μυστικοπαθείς φαρμακευτικές εταιρίες και στις μυστικοπαθείς εξουσίες.
Το υπόλοιπο κουτσομπολιό για τον κοροϊό το αφήνουμε στους ειδικούς των μαζικών μέσων ενημέρωσης .

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube