Ε Υ Χ Ε Σ

Ε

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά
Ευχές πηγαίνουν και έρχονται για κάθε εορτή της ορθοδοξίας και για κάθε αλλαγή του χρόνου.
Καταδικάζουμε τον χρόνο που φεύγει και ευχόμαστε τα καλύτερα για τον νέο χρόνο.
Με αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε και αποδίδουμε ευχές, δηλαδή με τις ευχές συνεχίζεται το καλό αλλά και το κακό. Μόνο που το καλό ισχύει για την Ελληνική εξουσία, για την Ελληνική νομενκλατούρα, για τους κατέχοντες και έχοντες, αλλά το κακό περισσεύει, ξεχειλίζει για τον Ελληνικό Λαό.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ προσπαθούμε πάντα να είμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι, να οριοθετούμε και να στοχοποιούμε τόσο το καλό, το καλύτερο, αλλά και να ξορκίζουμε το κάθε κακό και ανεπιθύμητο .
Ευχόμαστε τον νέο χρόνο να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι και λιγότερο ζώα, να μηδενίσουμε την όποια μιζέρια, να αναζητούμε καλύτερους δασκάλους, να αυξήσουμε την νοημοσύνη του Ελληνικού Λαού συλλογικά προς το καλό.
Οι πρόσφατες εμφανίσεις και δηλώσεις κατά τον εορτασμό της δοξολογίας για το νέο έτος 2021 της Αξιότιμης; – αξιόλογης; – Αξιόπιστης; Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ταυτόσημες με το μειοψηφικό, κάλπικο, κατάπτυστο, τρισάθλιο, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο την ανέδειξε ως Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού της Ελλάδος.
Στον πολιτικό κατήφορο που ακολουθεί το μειοψηφικό κάλπικο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, από τον μεσοπόλεμο και μετά, δεν τον ακολουθούμε ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’.
Άλλα λόγια για το ίδιο γεγονός θεωρούνται περιττά .
Η κ. πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με την συμπεριφορά της και τις δηλώσεις της κατά τον εορτασμό της δοξολογίας για το χρόνο 2021, έθεσε τον εαυτό της και αυτούς που την επέλεξαν και την ψήφησαν ως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτός πολιτισμικών καταβολών των Ελλήνων και της Ελλάδος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube