ΨΑΧΝΟΥΜΕ – ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ – ΣΥΚΡΙΝΟΥΜΕ. Ν2.

Ψ

Ψάχνουμε : τι; πως; Γιατί;
Ψάχνουμε την Δημοκρατία στην αρχέγονη μορφή . Που να ψάξουμε ; Η πλούσια Ελληνική παράδοση διδάσκει : Αλλού παπάς αλλού τα ράσα και παπάς εδώ παπάς εκεί, που είναι ο παπάς; Και εμείς συμπληρώνουμε δημοκρατία εδώ, δημοκρατία εκεί, που είναι η δημοκρατία ;
Εμείς ψάχνουμε την Δημοκρατία στην γενέτειρά της που είναι η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα. Ψάχνουμε την αρχέγονη Δημοκρατία πριν την αλλοτρίωση που υπέστη η λέξη Δημοκρατία.
Άλλο το γεγονός να ψάχνει κάποιος την Δημοκρατία αόριστα στο παρελθόν και διαφορετικό το γεγονός να ψάχνουμε πως διασώθηκε μέχρι σήμερα η αρχέγονη Δημοκρατία μέσα από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων.
Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά είναι αν διδάσκονται στο σύστημα παιδείας της Ελλάδος μέσα στο χρόνο οι πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων στο σύνολό τους . Η απάντηση δύσκολη και εκτεταμένη μέσα στο χρόνο, ας προβληματιστεί ο κάθε ένας μόνος του.
Η αλήθεια που λέγεται και γράφεται είναι ότι μέχρι το μεσοπόλεμο η διδακτέα ύλη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος καθορίζονταν από τους διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα, μετά το μεσοπόλεμο ανέλαβαν τα ξεφτέρια των πολιτικών κατά το ατομικό, αυταρχικό σύστημα .
Όταν ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός πάσχει, πάσχει και από παιδεία, κατά συνέπεια πάσχει και από διδασκαλία των πολιτισμικών καταβολών του, όχι τυχαία, αλλά επιβλήθηκαν στον Ελληνικό Λαό από τον μεσοπόλεμο και μετά.
Συχνό ακούμε την φράση : Να ξυπνήσουν οι Έλληνες, να ξυπνήσει ο Ελληνικός Λαός.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση, οι πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων διαχρονικά διδάσκουν με τον Μακρυγιάννη απευθυνόμενος στην τότε Ελληνική εξουσία : Αν μάθει ο Λαός τα τοιούτα που κάνετε θα φάει ζωντανούς ανθρώπους.
Για να ξυπνήσει ο Ελληνικός λαός έχει ανάγκη από ακαδημαϊκούς δασκάλους και ακαδημαϊκούς πολιτικούς και όχι από κομματόσκυλα πολιτικούς ως γενίτσαρους.
Εμείς ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, για να ακούμε λιγότερα αρνητικά σχόλια εκ του ασφαλούς περί δημοκρατίας και να είμαστε στο σωστό δρόμο προς την δημοκρατία επιλέξαμε τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του Παρόντος προς το καλύτερο προς το ανώτερο για τον Ελληνικό Λαό και όχι μονομερώς για την εξουσία η οποία πάντα θησαυρίζει καταστρέφοντας κάθε όραμα περί Δημοκρατίας.
Από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κατέγραψε ως εξής την δημοκρατία : Η υπερέχουσα εξουσία για να θεωρείται και να είναι νόμιμη και δίκαιη , θα πρέπει να κωλύει την άδικο ορμή του δυνατότερου στο πανάρχαιο σύστημα δύναμης και αδυναμίας και όχι στο μεριμνήστε αυτ, να μεριμνά για τον δυνατότερο, διότι μόνο το κωλύει συνιστά κοινωνία ανθρώπων, συνιστά Δημοκρατία.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube