Ψ Α Χ Ν Ω – Ε Ρ Ε Υ Ν Ω — Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Ν Ω

Ψ

Ψ Α Χ Ν Ω – Ε Ρ Ε Υ Ν Ω — Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Ν Ω
Ψάχνω τι ; πως ; γιατί ;
Ψάχνω την δημοκρατία στην αρχέγονη μορφή. Που να την ψάξω ; Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : αλλού παπάς, αλλού τα ράσα. Και παπάς εδώ παπάς εκεί που είναι ο παπάς ; Και εμείς συμπληρώνουμε δημοκρατία εδώ δημοκρατία εκεί που είναι η δημοκρατία ;
Εμείς ψάχνουμε την δημοκρατία στην γενέτειρά της που είναι η Ελλάδα , η αρχαία Ελλάδα . Ψάχνουμε την αρχέγονη δημοκρατία πριν αλλοτρίωση που υπέστη η λέξη δημοκρατία.
Άλλο γεγονός το να ψάχνει κάποιος την δημοκρατία αόριστα στο παρελθόν και άλλο το γεγονός να ψάχνουμε πως διασώθηκε η δημοκρατία μέσα από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων.
Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά είναι αν μέσα στο χρόνο διδάσκονται στο σύστημα παιδείας της Ελλάδος οι πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων στο σύνολό τους. Η απάντηση μέσα στο χρόνο είναι εκτεταμένη, ας προβληματισθεί ο κάθε ένας μόνος του.
Η αλήθεια που λέγεται και γράφεται είναι ότι μέχρι το μεσοπόλεμο η διδακτέα ύλη στο εκπαιδευτικό σύστημα καθορίζονταν από τους διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα μετά τον μεσοπόλεμο ανέλαβαν τον καθορισμό της διδακτέας ύλης στο εκπαιδευτικό σύστημα οι έλληνες ως γενίτσαροι της τότε πολικής κατά το ατομικό αυταρχικό σύστημα.
Όταν ολόκληρος ο Ελληνικός λαός πάσχει, πάσχει και από παιδία , κατά συνέχεια πάσχει από διδασκαλία των πολιτισμικών καταβολών, όχι τυχαία αλλά σκοπίμως τον υποχρέωσαν από τον μεσοπόλεμο και μετά.
Συχνά ακούμε την φράση να ξυπνήσει ό Ελληνικός Λαός. Η πλούσια Ελληνική παράδοση, οι πολιτισμικές καταβολές διδάσκουν διαχρονικά με τον Μακρυγιάννη απευθυνόμενος στην τότε Ελληνική εξουσία : Αν μάθει ό Ελληνικός Λαός τα τοιούτα που κάνετε θα φάει ζωντανούς ανθρώπους.
Για να ξυπνήσει ο Ελληνικός λαός έχει ανάγκη από ακαδημαϊκούς δασκάλους και από γενίτσαρους κομματικούς .

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube