ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

Τ

Ένα κλασικό πολιτικό ερώτημα που πλανάται δημοσίως . Τι θα κάνετε όταν πάρετε την εξουσία της Ελλάδας ;
Για να ξεκινήσουμε από αληθή βάση διαλόγου το ερώτημα και η απάντηση διαμορφώνεται ως εξής : όταν ο Λαός αναλάβει την εξουσία της Ελλάδος με δημοψηφίσματα, να μπει τέλος σε κάθε αυθαιρεσία κάθε εξουσίας.
Προσέγγιση της δημοκρατίας με δημοψηφίσματα. Ο Λαός όχι ως όχλος, αλλά με κοινωνικά ανθρωπιστικά βάθρα, με κοινωνικές ανθρωπιστικές δομές και λειτουργίες και με κατά χώρο και χρόνο τάξη.
Ξεκινήσαμε με τις βασικές αρχές και αξίες διαχείρισης της βιωσιμότητας, το αδιάβλητο των διαδικασιών, τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος προς εφαρμογή, προσέγγιση της αειζωίας, της βιωσιμότητας. Δηλαδή δεν θα κλίνει φάκελος δημιουργικής δραστηριότητας χωρίς δημόσια συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος, τυχόν παραβάτες να παραπέμπονται πρώτα στην ανεξάρτητο δικαιοσύνη, πλέον αυτοκρινόμενη από μόνη της χωρίς καμία πολιτική παρέμβαση και μετά ας προσφύγουν οι παραβάτες όπου θέλουν.
Τέρμα σε κάθε αυθαιρεσία και επιβολή στον λαό, του δημοσίου αλλά και ιδιωτών, όπως η επιβολή είσπραξης τα τέλη της Ε.Ρ.Τ., τα δημοτικά τέλη με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Όλοι τους ας φροντίσουν από μόνοι να εισπράζουν τα τέλη των διαφόρων οργανισμών και τα δημοτικά τέλη, με απαράβατο όρο να την απόδοση λογαριασμού κάθε μήνα και απολογισμό.
Η είσπραξη των διοδίων από το δημόσιο και η διαχείριση αυτών από το δημόσιο. Τέρμα στις πάσης φύσεως και μορφής αυθαίρετες εταιρίες . Μήπως καταντήσαμε ως χώρα, κομπίνα, εις βάρος του Ελληνικού λαού ;
Η διαχείριση των φυσικών πόρων της Ελλάδος να επανέλθει στον Ελληνικό Λαό.
Πάρα πολλές οι αυθαίρετες επιβολές από το δημόσιο προς τον Ελληνικό λαό. Δεν αφουγκράστηκαν τον Ελληνικό Λαό οι διαχρονικές Ελληνικές εξουσίες με τους κάλπικους εκλογικούς νόμους, ουδέποτε ρώτησαν τον Ελληνικό Λαό με σεβασμό την αλήθεια.
Είναι κάλπικες κυβερνήσεις, αφού προκύπτουν από κάλπικους εκλογικούς νόμους, γι` αυτό αποφέυγουν και αποκλείουν κάθε δημοψήφισμα, όπως στις 5-7-2019.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube