ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Π

Από καιρό εκφράζουμε προγραμματικές δηλώσεις δημοκρατικής αναδόμησης της Ελληνικής πολιτείας. Εκτιμούμε ότι μεγάλη σημασία έχει το γεγονός από πού ; και πως ; θα αρχίσουμε .
Είναι γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια και εκ του ασφαλούς θα προβάλλουν αντιρρήσεις εις βάρος του Ελληνικού Λαού. Γνώστες όλου του οικονομικού καταστημένου ως παρακράτος, λαμβάνουμε τα μέτρα μας για τις επιλογές δημοκρατικής αναδόμησης των βάθρων, των δομών και λειτουργιών της Ελληνικής πολιτείας.
Μεγάλη προσοχή αποδίδουμε στο σημείο εκκίνησης. Όλες οι επιλογές μας διακρίνονται ως θεσμικές και πρακτικές εφαρμογής δημοκρατικών λειτουργιών.
Όλες τις επιλογές δημοκρατικής αναδόμησης της Ελληνικής πολιτείας , τις ερευνήσαμε, τις μελετήσαμε και τις καταχωρήσαμε γραπτώς, απομένει η αρχή και η συνέχεια πάντα προς το ανώτερο, πάντα προς το καλύτερο.
Αρχίζουμε με την οργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων των Λαών Ελλάδας και Ρωσίας με βάση τις πολιτισμικές καταβολές της εποχής του Βυζαντίου και Ρωσίας.
Αρχίζουμε την γενική απογραφή της Ελλάδος , πραγμάτων και ανθρώπων και λεπτομερή εξαντλητική αξιολόγηση των δεδομένων στοιχείων απογραφής.
Παγώνουμε τις σχέσεις Ελλάδος – Ε,Ε, και παραγώγων αυτής μέχρι την αξιολόγηση των στοιχείων της γενικής απογραφής.
Άμεσο δημοψήφισμα για την αλλαγή του τρόπου επιλογής και εκλογής προέδρου της δημοκρατίας από τον Λαό.
Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής προεδρικών εκλογών.
Στη συνέχεια αρχίζει η δημοκρατική αναδόμηση των βάθρων των δομών και λειτουργιών της Ελληνικής πολιτείας.
Όλα τα χρονίζοντα αδιέξοδα της Ελληνικής πολιτείας θα παραπέμπονται σε δημοψηφίσματα αδιάσειστα και να μπει τέλος στους ομφάλιους λώρους των λόμπι και του Ελληνικού κατεστημένου του Ελληνικού παρακράτους.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube