Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Π

Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ από καιρό σε καιρό εκφράζουμε προγραμματικές δηλώσεις δημοκρατικής αναδόμησης της Ελληνικής πολιτείας.
Εκτιμούμε ότι μεγάλη σημασία έχει το γεγονός από που ; και πως ; Θα αρχίσουμε . Είναι γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια και εκ του ασφαλούς θα προβάλλουν αντιρρήσεις εις βάρος του Ελληνικού Λαού.
Γνωστό όλο το οικονομικό Ελληνικό κατεστημένο ως παρακράτος , Εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας για τις επιλογές δημοκρατικής αναδόμησης των βάθρων, των δομών και λειτουργιών της Ελληνικής πολιτείας.
Μεγάλη προσοχή δίνουμε στο σημείο εκκίνησης.
Όλες οι επιλογές μας διακρίνονται ως θεσμικές και πρακτικές εφαρμογής δημοκρατικών λειτουργιών .
Ο αγώνας δημοκρατικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής πολιτείας θα δοθεί εντός της Ελλάδος.
Όλες οι επιλογές δημοκρατικής αναδόμησης της Ελληνικής πολιτείας , τις ερευνήσαμε, τις μελετήσαμε και τις καταχωρίσαμε γραπτώς , μένει η συνέχεια εφαρμογής πάντα προς το ανώτερο, πάντα προς το καλύτερο.
Αρχίζουμε με την οργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων των Λαών Ελλάδας – Ρωσίας με βάση τις πολιτισμικές καταβολές της εποχής του Βυζαντίου και Ρωσίας.
Αρχίζουμε την γενική απογραφή της Ελλάδος , πραγμάτων και ανθρώπων και αξιολόγηση των δεδομένων της γενικής απογραφής .
Παγώνουμε τις σχέσεις Ελλάδος –Ε.Ε. και παραγώγων αυτών, μέχρι την αξιολόγηση των στοιχείων της γενικής απογραφής.
Άμεσο δημοψήφισμα για την αλλαγή τρόπου επιλογής και εκλογής από τον Ελληνικό Λαό .
Καθορισμός χρόνου Προεδρικών εκλογών .
Στη συνέχεια αρχίζει η δημοκρατική αναδόμηση των βάθρων των δομών και των λειτουργιών της Ελληνικής πολιτείας.
Όλα τα χρονίζοντα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα της Ελληνικής πολιτείας θα παραπέμπονται δε δημοψηφίσματα αδιάσειστα για μπει τέλος στους ομφάλιους Λώρους των Λόμπι του Παρακράτους.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube