Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ι Κ Ο Ρ Ο Ϊ Ο Ι

Π

Το φαινόμενο κοροϊός δεν είναι τυχαίο. Εκ πρώτης όψεως εμπλεκόμενοι είναι πολιτικές εξουσίες και οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες με διάφορα παρακλάδια. Τώρα αν οι πολιτικοί ελέγχουν τις πολυεθνικές εταιρίες , ή συμβαίνει το αντίθετο οι πολυεθνικές εταιρίες ελέγχουν τ ους πολιτικούς , ο κάθε ένας ας βγάλει το δικό του συμπέρασμα.
Η κρίση του κοινωνικού φαινομένου κοροϊού στην Ελλάδα με τις αρχές και αξίες διαχείρισης των φυσικών φαινομένων ; ή κουτουρού ; πονάει το κεφάλι κόψε το κεφάλι ; Η διαχείριση διαφόρων κοινωνικών φαινομένων εργάζεται με την αρχή της κατά χώρο και χρόνο τάξη και με τις αξίες και αρχές αειζωίας, αειφορίας και βιωσιμότητας.
Για να βρούμε την αλήθεια ή το ψέμα, πόσο είναι αληθές και πόσο είναι ψέμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε το κοινωνικό φαινόμενο του κοροϊού προ της εμφανίσεως του κοροϊού ως δημόσιο πρόβλημα και μετά την εμφάνιση αυτού, δηλαδή να ερευνήσουμε και μελετήσουμε το βάθρο την δομή και την λειτουργία του δημοσίου συστήματος υγείας στην Ελλάδα προ και μετά της εμφανίσεως του κοινωνικού φαινομένου του κοροϊού.
Ως βάθρα και θεωρούμε τα δημόσια νοσοκομεία και τις φαρμακευτικές εταιρίες και ως λειτουργίες τις λειτουργίες της εξουσίας.
Τον κύριο ρόλο τον παίζουν οι μυστικοπαθείς φαρμακευτικές εταιρίες, οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεγκτες ως κράτος μέσα στο κράτος.
Επομένως το βάρος της ευθύνης στρέφεται στα μυστικά κέντρα αποφάσεων των μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιρειών και των εκάστοτε μυστικοπαθών εξουσιών.
Αν δεν σπάσουν οι κωδικοί κώδικες των μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και των αντίστοιχων μυστικοπαθών εξουσιών, δεν είναι δυνατόν να πληροφορηθεί κάποιος αληθώς ή ψευδώς.
Κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και μυστικοπαθών πολιτικών εξουσιών είναι τα μυθικά κέδροι εις βάρος των Λαών από υποτιθέμενο βιολογικό πόλεμο.
Επειδή στην Ελληνική πολιτική η υποκρισία περισσεύει, υπάρχει πλεόνασμα υποκρισίας και έλλειψη αληθείας , πολιτικοί της Ελλάδος υπέγραψαν μυστική συμφωνία με τον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου για το περιβάλλον και υγεία, θέτοντας τα κατώτερα όρια ασφάλειας και αν υπάρχουν υψηλά στάνταρ ασφάλειας να τα υποβαθμίσουν στα κατώτερα όρια ασφάλειας.
Η κρυψίνοια υπεροψία των μυστικοπαθών φαρμακευτικών εταιριών και αντίστοιχων μυστικοπαθών πολιτικών εξουσιών οδήγησαν στην επιβολή ακραίων και άκρως επικίνδυνων για τον Ελληνικό Λαό μέτρων πρόληψης . Διαφορετικό γεγονός είναι η αληθής ενημέρωση από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και διαφορετικά γεγονότα είναι οι αντίστοιχες στοχευμένες φιέστες και πανηγύρια για τον κοροϊό.
Τελικά ποιος θα βγει οικονομικά κερδισμένος από την όλη φιέστα και πανηγύρια για τον κοροϊό ; Σίγουρα οι μυστικοπαθείς φαρμακευτικές εταιρίες και οι αντίστοιχες μυστικοπαθείς εταιρίες.
Κάποτε η δημοσιογραφία θα πρέπει να σταματήσει να αποκλείει την όποια άποψη όσο μικρή και ασήμαντη την θεωρεί, διότι τα μικρά θεωρούμενα ασήμαντα είναι αυτά που συνθέτουν τις μεγάλες αλήθειες.
Δεν γνωρίζουμε αν η συσσωρευμένη εμφάνιση του κοροϊού οφείλεται στην ελλειμματική δημοσιογραφία ή από μειωμένο προβληματισμό και έρευνα για την υγεία του Λαού από το σύστημα υγείας της Ελλάδος.
Τελικά όπως και αν έχει η υπόθεση του κοροϊού, αλήθεια ή ψέματα , τα μυθικά κέρδη παγκοσμίως από την διαχείριση αντιμετώπισης του κοροϊού ανήκουν στις μυστικοπαθείς φαρμακευτικές εταιρείες και στις μυστικοπαθείς εξουσίες. Το υπόλοιπο κουτσομπολιό για τον κοροϊό το αφήνουμε στους ειδικούς των μαζικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube