Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ο Σ

Π

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
Το όραμα της δύσης της παγκοσμιοποίησης όπως εκφράζεται από το Αμερικανό ΡΟΚΦΕΛΕΡ, ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ κυβέρνηση μάλλον χρειάζονται πολιτικό ψυχίατρο για όσους την εκφράζουν, για όσους την ακολουθούν και όσους την επιδιώκουν.
Αυτά πηγ΄ζουν από την παγκόσμια πολιτική ιστορία των Λαών του σύμπαντος κόσμου.
Εδώ στην Ελλάδα το κατάπτυστο τρισάθλιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα χωρίς επικυριαρχία εφαρμόζοντας πολιτική της πολιτικής του παραλόγου θέλουν πολιτικό ψυχί8ατρο και όχι μόνο, αλλά κρινόμενοι ως άκρως επικίνδυνοι για την Ελλάδα και τους Έλληνες, χρειάζονται και εγκλεισμό σε πολιτικό ψυχιατρείο .

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube