ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Ε

ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Πολιτισμικές καταβολές ενός τόπου και ενός λαού είναι η ιστορία του τόπου και του Λαού του τόπου. Οι πολιτικές εξουσίες στην μετά – νεώτερη Ελλάδα δεν είναι ανανεωτικές ούτε συνεχιστές των πολιτισμικών καταβολών του Ελληνικού Λαού.
Που οφείλεται αυτό το γεγονός αν δεν γνωρίζετε σας πληροφορούμε ότι μετά το μεσοπόλεμο οι πολιτικοί μας πιάσανε τα άκρα δεξιά – αριστερά. Για να αντιληφτείτε αυτό το γεγονός την ιστορία με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος και όχι συναισθηματικά χωρίς καμία αλήθεια.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Λαός που δεν διδάσκει την ιστορία του χάνεται . Δυστυχώς στο εκπαιδευτικό σύστημα της νεότερης Ελλάδος, ενώ μέχρι το μεσοπόλεμο η διδακτέα ύλη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος καθορίζονταν από τους διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα, μετά τον μεσοπόλεμο καθόριζαν την διδακτέα ύλη στο εκπαιδευτικό σύστημα από γενίτσαρους πολιτικούς με πλήθος εξωτερικών παρεμβάσεων και επιβολών και ενώ προέκυψαν τέρατα και σημεία επιμένουν παρά την πνευματική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών χώρων.
Από την μη συστηματική διδασκαλία των πολιτισμικών καταβολών της Ελλάδος προέκυψαν διάφορες παρενέργειες εκτροπής από τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων.
Χωρίς την συστηματική διδασκαλία του Βυζαντίου και προγενέστερων χρονικών περιόδων μέχρι την αρχαία Ελλάδα, την νεότερη Ελλάδα την παρουσίαζαν ότι προήλθε από το πουθενά , παρά διεθνή αναγνώριση της αξίας και της σημασίας του Βυζαντίου και της Ελληνιστικής κλασικής παιδείας.
Τελευταία η Ρωσία καθιέρωσε ως δεύτερη γλώσσα την Ελληνική γλώσσα και οι δικοί μας απαξιώνοντας της Ελληνικές πολιτισμικές καταβολές καθιέρωσαν την σλάβικη γλώσσα ως μακεδονική κατά εντολή του Αμερικάνικου κατεστημένου, που επιδιώκει την φτωχοποίηση των Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος.
Σήμερα θεωρείται βέλτιστη επιλογή, η οργάνωση και εφαρμογή κοινών εκδηλώσεων πολιτισμικών επιλογών των Λαών Ελλάδος και Ρωσίας προς καλλιέργεια και αναβίωση των πολιτισμικών καταβολών του παρελθόντος Βυζαντίου και Ρωσίας, προς επούλωση των τραυμάτων του ψυχρού πολέμου.
Οι πολιτισμικές καταβολές των Λαών Ελλάδας και Ρωσίας είναι αυτές που επουλώνουν τυχόν τραύματα αμφοτέρων των εξουσιών.
Με την βέλτιστη επιλογή οργάνωσης κοινών πολιτισμικών καταβολών Ελλάδος Ρωσίας οι Έλληνες θα προσεγγίσουν και θα εμπεδώσουν περισσότερο τις πολιτισμικές καταβολές της Ελλάδος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube