Σαθρά Πολιτικά Θεμέλια – Σαθροί Πολιτικοί

Σ

Επικαλούμενοι το άρθρο 16 του Ελληνικού συντάγματος , περί ακαδημαϊκής ελευθερίας , για να μη μπορείτε να μας αποκαλείτε γραφικούς, αυταρχικούς, ερευνούμε την νομιμότητα της επιλογής και εκλογής του προσώπου ως πρόεδρο της Ελληνικής δημοκρατίας από το Ελληνικό κοινοβούλιο με πρόταση της Ελληνικής πρωθυπουργίας.
Μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η μετά – νεότερη Ελληνική δημοκρατία στηριζόμενη σε σαθρά θεμέλια της Ελληνικής δημαγωγίας, συντηρεί σαθρούς πολιτικούς και ο κάθε Έλληνας πολίτης ενώπιον του πολιτικού χρέους του.
Η νομιμότητα επιλογής και εκλογής προέδρου της Ελληνικής δημοκρατίας ερευνάται από την νομιμότητα των φορέων επιλογής και εκλογής της Ελληνικής πολιτείας.
Στην μετά – νεότερη Ελλάδα η νομιμότητα δυστυχώς διακρίνεται σε νομιμότητα της εξουσίας και νομιμότητα του Ελληνικού Λαού.
Με την πνευματική υποβάθμιση την οποία υπέστη ο Ελληνικός Λαός , η νομιμότητα, το δίκαιο ταυτίστηκε με ατομικό συμφέρον.
Κοντολογίς η παραβίαση της Λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος 5-7-2015 63% ΟΧΙ άλλα μέτρα από την Ε.Ε. νομιμοποιεί τον Ελληνικό Λαό και εμάς να αποκαλούμε την Ελληνική εξουσία παράνομη, εγκάθετη σε σχέση με τις επιθυμίες και ανάγκες του Ελληνικού Λαού, ως έκτρωμα του παρακράτους.
Εμείς νομιμοποιούμαστε για τον χαρακτηρισμό της εκτροπής της Ελληνικής εξουσίας από το μεγάλο ποσοστό αποχής του εκλογικού σώματος από τις εκλογικές διαδικασίες , πάνω από 50%, η οποία αποχή αποσταθεροποίησε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.
Θεωρούμε ορθό, το κατάπτυστο, τρισάθλιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος πριν μας χαρακτηρίσει γραφικούς, αναρχικούς, κ.τ.λ. , αυθαίρετους χαρακτηρισμούς , να δώσει στην δημοσιότητα τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος , περί προόδου του Ελληνικού Λαού προς το ανώτερο.
Άρχισαν από τώρα οι μυστικές συμφωνίες, διαφωνίες για την επιλογή και εκλογή του προέδρου της Ελληνικής δημοκρατίας χωρίς να ρωτάνε τον Ελληνικό Λαό, με τις γνωστές άγνωστες παρενέργειες ανταλλαγών – συναλλαγών στην εποχή της εμπορευματοποίησης των πάντων. Πόσα συμφέροντα διαπλέκονται ;
Ο Ελληνικός Λαός ένα γεγονός γνωρίζει από χρόνια , ότι ο πρόεδρος της δημοκρατίας είναι αναρμόδιος και χρόνια τώρα ρωτάει ποιος είναι αρμόδιος ;
Αυτή η αναρμοδιότητα του προέδρου της δημοκρατίας είναι το μόνο επίτευγμα του κατάπτυστου, τρισάθλιου, διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος, με όλες τις πολιτικές θανατηφόρες παρενέργειες εις βάρος του Ελληνισμού.
Το Ελληνικό κοινοβούλιο με 50% αποχή από τις εκλογικές διαδικασίας του Ελληνικού Λαού εκπροσωπεί τη μισή Ελλάδα , του κατάπτυστου ,τρισάθλιου, διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος , επομένως δεν νομιμοποιείται για επιλογή και εκλογή νέου προέδρου της δημοκρατίας, το υπόλοιπο 50% της αποχής ίσως να αναζητεί και περιμένει δημοψήφισμα για την επιλογή και εκλογή νέου προέδρου της δημοκρατίας από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα βιώσιμο κράτος, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας , άρθρο 16 του Ελληνικού συντάγματος, όσα γεγονότα ερευνήσαμε, μελετήσαμε τα παρουσιάζουμε στον Ελληνικό Λαό και την εξουσία της Ελλάδος και αν η εξουσία διαισθάνεται στοιχεία της ακαδημαϊκής ελευθερίας καλώς, αν όχι εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ακαδημαϊκή ελευθερία στην Ελληνική εξουσία , απλά εμείς θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε την αλήθεια.
Αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά, το κατάπτυστο, τρισάθλιο, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, αν η Ελληνική εξουσία δεν προσεγγίσει τις δομές, τις λειτουργίες, και τις συμπεριφορές που απορρέουν από το άρθρο 16 του Ελληνικού συντάγματος περί ακαδημαϊκής ελευθερίας , δηλαδή αν δεν σεβαστεί αυτή πρώτη τον Ελληνικό Λαό, θα βρίσκουν πάντα μπροστά τους, Ελληνικό Λαό, ίσως όχι αποδίδοντας τιμές στον πρόεδρο της Ελληνικής προεδρίας, αλλά με τον χαρακτηρισμό του τίτλου του άρχοντα του αμοραλισμού, της διαπλοκής , του κατάπτυστου, τρισάθλιου διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube