Ευρωβουλευτές ;

Ε

Τι δυνατότητες έχουν να γίνουν πράξεις προς το ανώτερο αυτά που
επαγγέλλονται οι υποψήφιοι Έλληνες
Ευρωλιγούρηδες Ευρωβουλευτές ;
Απάντηση απερίφραστα : Καμία.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση
Διαχρονικά διδάσκει : Σφάξε με
Αγά μου να αγιάσω.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube