Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο

Βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον : Πως τα αναζητούμε ; Πως τα εννοούμε ;  Πως τα περιγράφουμε ;

Το βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον τα αναζητούμε ως οντότητα ; το αναζητούμε  ως κόμμα ; το αναζητούμε ως σημείο αναφοράς ; το αναζητούμε ως επικοινωνία ;

Βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον τα αναζητούμε με όλες τις ανθρώπινες αξίες ; τα αναζητούμε με όλα τα συναισθήματα ευθύνης , υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ;

Το βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον τα αναζητούμε ως υπηρέτη του Λαού ; και όχι μονομερώς ως υπηρέτη της εκάστοτε εξουσίας  ;

Το βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον  τα αναζητούμε ως φυσικό προστάτη  του Λαού και του περιβάλλοντος ;

Το βιώσιμο κράτος  σε βιώσιμο περιβάλλον τα αναζητούμε ως προερχόμενα από τις πολιτισμικές καταβολές  των Ελλήνων ;

Το βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον  τα αναζητούμε  ως λειτουργούντα  με την έννοια της αρμονικής συνύπαρξης  Λαού  και περιβάλλοντος ;

Το βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον  τα αναζητάμε  ως καθοδηγούμενα  από τον Λαό; ή από μυστικιστικές εταιρίες πάσης φύσεως  Λόμπι κ.τ.λ. ;

Το βιώσιμο κράτος σε βιώσιμο περιβάλλον  τα αναζητούμε  ως πολυλειτουργικά στις πανάρχαιες σχέσεις Λαού και περιβάλλοντος ;

Αυτόν τον σχεδιασμό ανάλυση για το βιώσιμο κράτος  σε βιώσιμο περιβάλλον  το κάναμε θέλοντας να δείξουμε το δρόμο προβληματισμού προς βιώσιμη συμπεριφορά κάθε πολίτη.

Για την βιωσιμότητα δεν υφίστανται αδιέξοδα που καθηλώνουν τον Λαό στην φτώχια , στην ανέχεια, την ανεργία, στην διαχρονική παρακμή.

Αντίθετα η βιωσιμότητα διεκδικεί την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων από τον βιώσιμο Λαό για  τον βιώσιμο Λαό.

Δεν μένει παρά η αναζήτηση βελτιωμένων βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης των φυσικών πόρων βιώσιμου περιβάλλοντος  προς όφελος  μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Αυτά μέχρις εδώ ως νέα πολιτική παράταξη, βιώσιμο κράτος , μόνο μέσω διαδικτύου, ιστοσελίδα  www.elziforest. gr  και λογαριασμό YouTube stefanos zintzovas.

Είμαστε η μόνη πολιτική παράταξη με συγκεκριμένες προτάσεις ανάκαμψης από την υφιστάμενη παρακμή.

Όσοι μας προσεγγίζουν και μας διαβάζουν από το διαδίκτυο, μπορούν να δώσουν δημοκρατικό πολιτικό περιεχόμενο και όραμα στην προσωπική τους ψήφο τους, αλλά ας προσεγγίσουν και τους φίλους του με τα περιεχόμενα και οράματα της νέας πολιτικής παράταξης, Βιώσιμο Κράτος, απλά για να μη νιώθουν μοναξιά.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube