Μνημονιακή ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ στην Ελλάδα

Μ

Είναι διαρκές Αδίκημα – Κακούργημα και όχι στιγμιαίο.

Σύγκειται – Αποτελείται

Από αυτούς που την επέβαλλαν με Σεκτική ευλάβεια

Από αυτούς που την αποδέχτηκαν και την Υπηρετούν

με θρησκευτική ευλάβεια

Από τα ανδρείκελα της μετά – νεότερης Ελλάδος

Νέο Πολιτικό Κόμμα

 Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Ακαδημαϊκή  Ελευθερία

Άρθρο 16 του Ελληνικού συντάγματος

Δικτατορία των μνημονίων στην Ελλάδα έχουμε ;  δεν έχουμε ; και αν έχουμε  δικτατορία των μνημονίων ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ;

Όταν ο αυταρχισμός επιβάλλεται άνωθεν είτε εγχώριος , είτε ως ξένη επιβολή τότε δεν είναι Δημοκρατία, αν σας ενοχλεί η λέξη της  Δικτατορίας.

Η ιστορία του Ελληνισμού είναι πλούσια σε από ξένες επεμβάσεις . Τελευταία  μας επέβαλλαν μνημόνια και κινδυνεύουμε από κορεσμό μνημονίων, προς μηδενισμό του Ελληνισμού και διαμελισμό της Ελλάδος.

Η πλούσια Ελληνική παράδοση διδάσκει : τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Επομένως οι ξένοι κάνουν ότι θέλουν και η μπάλα γυρίζει στους δικούς μας πολιτικούς. Στην συνέχεια η πλούσια Ελληνική παράδοση διδάσκει : Ανδρείκελα, ομοιώματα ανθρώπων, αυτοί που κατευθύνονται από άλλους, υποχείρια των ξένων.

Ο Ελληνισμός επένδυσε πάρα πολλά  στον κοινοβουλευτισμό  εκ του ασφαλούς. Δυστυχώς όμως υποβαθμίζοντας τον κοινοβουλευτισμό πνευματικά, κινδυνεύει ο Ελληνισμός με απώλεια της υπόστασης, της ίδιας της ακεραιότητας.

Μήπως αλλάξαμε τα ποιοτικά κριτήρια κρίσης των πολιτικών  και παρατρεχάμενων πολιτικών ; και τους κρίνουμε από το χρώμα, από την γραβάτα από την γενειάδα, από τα μούσια και λοιπών στοιχείων εμφάνισης  και καταγωγής και όχι με το πνευματικό περιεχόμενο αυτού  και την πνευματική  πορεία του.

Δεν αμφισβητήθηκαν τυχαία όλες οι αξίες  και αρχές  της δημόσιας ζωής , των θεσμών λειτουργίας  της Ελληνικής κοινωνίας. Όχι βέβαια .

Τυχαία  δεν προστατεύονταν ή ακαδημαϊκή ελευθερία, δηλαδή ελευθερία σκέψης, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία διδασκαλίας και λειτουργιών.

Με την  απώλεια της ακαδημαϊκής ελευθερίας  στήθηκαν,  ενισχύθηκαν και καθιερώθηκαν τα διάφορα μνημόνια, καλλιεργώντας  και ενισχύοντας την ξενοκρατία στην Ελλάδα, μετατρέποντας  τους πολιτικούς μας  σε ανδρείκελα.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube