ΠΟΛΙΤΙΚΑ -ΣΚΩΠΤΙΚΑ – ΧΛΕΥΑΣΤΙΚΑ.

Π

Για τα πολιτικά αδιέξοδα της Ελλάδος

Τα πολιτικά αδιέξοδα στην Ελλάδα καλά κρατούν και ευθύνονται για την παρακμή της Ελλάδος, για την παρακμή των Ελλήνων, από την θησαυρίζουσα πολιτική εξουσία και των θεσμών της Ελλάδος.
Δημοσιογράφος αποθανών άφησε διαθήκη με αμύθητο πλούτο τον οποίο απέκτησε ως αντάλλαγμα για διάφορες διεκπεραιώσεις πολιτικών αδιεξόδων στην Ελλάδα και του Ελληνικού Λαού.
Μετά την δημοσίευση του αμύθητου πλούτου του θανόντος δημοσιογράφου, αλλά και πρόσφατο οικονομικό σκάνδαλο της Ε.Ε. αποδείχθηκε πόσο αυθαίρετα διοικείται και διαχειρίζεται τους Λαούς η Ε.Ε..
Όσοι αμφισβητούν της καθολικής δημόσιας διαπλοκής και διαφθοράς της Ελληνικής εξουσίας, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τα διάφορα υπουργεία και να αναζητήσουν τα συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος για τα πολιτικά αδιέξοδα.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ απαντώντας στο ερώτημα με ποιους θα διοικήσετε την Ελλάδα και τους Έλληνες με σκοπό η Ελλάδα και οι Έλληνες να απαλλαγούν από την λαίλαπα της δημόσιας διαπλοκής και δημόσιας διαφθοράς δηλώνουμε : πρώτον το εκλογικό σώμα της Ελλάδος θα πρέπει στις επερχόμενες εκλογές να πλειοψηφήσει πολιτικό κόμμα ή πολιτικά κόμματα ανατροπής του διαπλεκόμενου, διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος, όπως το νέο πολιτικό κόμμα ‘Βιώσιμο Κράτος’’ και δεύτερο θα διοικήσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες κατά το συλλογικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης με ανθρώπους γνώσεων και εμπειρίας στην διαχείριση προβλημάτων περιβάλλοντος μαζί με τον άνθρωπο, οργανώνοντας νέο υπουργείο συντονισμού, με συμβούλιο συντονισμού, από όπου θα ελέγχονται όλοι οι υποψήφιοι για τα υπουργία ως προς τις γνώσεις και εμπειρίες αντικειμένων Κάθε υπουργείου χωριστά, επίσης θα περνάνε από το συμβούλιο συντονισμού όλες οι αποφάσεις και δραστηριότητες των υπουργείων.
Πρώτα θα συσταθεί το υπουργείο συντονισμού και συμβούλιο συντονισμού και μετά όλα τα άλλα.
Κάθε κρινόμενος θα υπηρετεί συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένη πορεία.
Τέρμα η ρουσφετολογία, η αυθαιρεσία, η εκδούλευση, η άμεση ή έμμεση συναλλαγή, η αναρμοδιότητα κα η ανευθυνότητα.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube