ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

Π

Η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες του εκλογικού σώματος της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε αυθόρμητα χωρίς σχέδια. Ως νέα πολιτική παράταξη και νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, καλούμε τους απέχοντες από τις εκλογικές διαδικασίες να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες με το νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, προς ολοκλήρωση του σκοπού της αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή την ανατροπή του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος εκ του ασφαλούς, με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος , όπως τα παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα www.elziforest.gr και λογαριασμό YouTube Stefanos Zintzovas
Σχόλια : Το πολιτικό μενού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος περιέχει μέσω λογοκρισίας, δημαγωγίας, προπαγάνδας, την φτωχοποίηση – ξεριζωμό του Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει :Θα σε κάψω Γιάννη θα σε αλείψω λάδι, δηλαδή, σε φορολογώ 100 και σε επιδοτώ 5 και θα φάμε θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε.
Ο Ελληνικός Λαός, ως ιστορικός Λαός, ως ελεύθερος Λαός, στις επερχόμενες πολιτικές εκλογές στην Ελλάδα, ας κάνει τις επιλογές του σύμφωνα με τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube