ΜΙΚΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Μ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συναίνεση – συνεργασία πολιτικά αδιέξοδα για τα τρία πολιτικά κόμματα εξουσίας της Ελλάδος και ρυθμιστής της διαδικασίας συναίνεσης – συνεργασίας το μαύρο χρήμα.
Τα υπόλοιπα μικρότερα πολιτικά κόμματα θεατές της ομαλής – ανώμαλης πολιτικής διαδικασίας, αδύναμα να παρέμβουν .
Ουδείς δεν αναζητεί συναίνεση – συνεργασία για τα μικρά κόμματα, σχεδιάζοντας μια συναίνεση – συνεργασία των μικρών πολιτικών κομμάτων, με κοινό όραμα, κοινό παρανομαστή, χωρίς να χάσουν την ιδιαιτερότητά τους, την πολιτική ταυτότητα του κάθε κόμματος.
Η βιωσιμότητα με τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων, ως σύγχρονη πολιτική, αναφέρεται στο σύνολο της Ελληνικής πολιτικής και στο σύνολο του Ελληνικού Λαού.
Η βιωσιμότητα ως πολιτικό όραμα , δίδοντας νόημα σε όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος, μπορεί και δύναται να παίξει τον ρόλο του κοινού παρονομαστή, τόσο στα μικρά πολιτικά κόμματα της Ελλάδος, όσο και στον Ελληνικό λαό, αρκεί να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τις βασικές αξίες και αρχές της βιωσιμότητας.
Ένα μικρό πολιτικό κόμμα αν προσπαθήσει με καλή διάθεση και όχι με ανταγωνισμό να οριοθετήσει και να σηματοδοτήσει μια συναίνεση – συνεργασία, η επιτυχία είναι δεδομένη προεκλογικά.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ μπορούμε να διαθέσουμε όλο το γνωστικό αντικείμενο της βιωσιμότητας.
Με την συναίνεση, την συνεργασία και συνύπαρξη των μικρών πολιτικών κομμάτων της Ελλάδος με κοινό όραμα την βιωσιμότητα ευελπιστούμε στην αναδόμηση της Ελληνικής δημοκρατίας, απορρίπτοντας το τερατούργημα της αναρμοδιότητας της προεδρίας της δημοκρατίας και την αλαζονεία της πρωθυπουργίας της Ελλάδος, δίδοντας πολιτικά διέξοδα σε όλα τα πολιτικά αδιέξοδα της Ελλάδος.
Θεωρούμε ότι είναι καιρός να μονιάσουμε χαρισματικά προς τον Ελληνικό Λαό και όχι μονομερώς χαρισματικά προς την εξουσία.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube