ΕΝΤΟΝΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ στα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ

Ε

Φοιτητές εναντίον ΜΑΤ. Φοιτητές εναντίον του νόμου της Ελληνικής εξουσίας.
Για να αποδώσουμε δίκαιο ας ερευνήσουμε ποια είναι η κανονικότητα των λειτουργιών και το αδιάβλητο των διαδικασιών και των λειτουργιών.
Η λέξη ελευθερία με το περιεχόμενο της λέξης ελευθερία, είναι αρχαία Ελληνική λέξη και αναφέρεται στον επιτάφιο του Περικλέους 4ο αιώνα προ Χριστού ως …το έμψυχο ελεύθερο και το ελεύθερο έμψυχο… .
Στο σύνταγμα των Ελλήνων του έτους 1975 άρθρο 16 περί ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερία σκέψης ,ελευθερία έκφρασης και ελευθερία διδασκαλίας.
Οι ατελείωτες αναταραχές των φοιτητών, καθηγητών στους πανεπιστημιακούς χώρους, οφείλονται στην αδυναμία λειτουργίας των θεσμών της Ελλάδος περί πανεπιστημιακού ασύλου.
Η αδυναμία των θεσμών λειτουργίας και εφαρμογής της ακαδημαϊκότητας στους ακαδημαϊκούς χώρους και στην πολιτική, καταμαρτυρεί την ανικανότητα λειτουργίας και εφαρμογής του άρθρου του 16 του συντάγματος των Ελλήνων περί ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Σχόλια : Οι διαχρονικές πολιτικές εξουσίες μετά τον μεσοπόλεμο παρακάμπτοντας τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων, κατάντησαν την Ελλάδα ως άσυλο κάθε παραβατικότητας, κάθε πολιτικής παράνοιας, αρχής γενομένης από την πολιτική.
Τα προβλήματα με το πανεπιστημιακό άσυλο : πανεπιστήμια, διδάσκοντες, φοιτητές και εξουσία φαντάζουν όπως διδάσκει διαχρονικά η πλούσια Ελληνική παράδοση : …Η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα ; Μακροσκοπικά εξεταζόμενα τα προβλήματα με το πανεπιστημιακό άσυλο εντοπίζονται στην πολιτική εξουσία της Ελλάδος η οποία επιθυμεί να ελέγχει τους πανεπιστημιακούς και ακαδημαϊκούς χώρους.
Δηλαδή οι καθηγητές και οι φοιτητές ως ακαδημαϊκοί δημιουργούν προβλήματα ή η εκάστοτε πολιτική εξουσία της Ελλάδος ως κομματικό κράτος ;
Ποια είναι τα κοινωνικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της Ελληνικής εξουσίας και του κομματικού κράτους ; και ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των καθηγητών και των φοιτητών ως ακαδημαϊκοί ;
Η ακαδημαϊκότητα εμπεριέχει την ελευθερία συλλογικότητας, την ελευθερία της σκέψης, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία της διδασκαλίας, έναντι της κομματικότητας που κατακερματίζου κάθε συλλογική προσπάθεια.
Αν δεν αποκατασταθούν οι εφαρμογές και οι λειτουργίες της ακαδημαϊκότητας σε όλο το εκπαιδευτικό πνευματικό σύστημα της Ελλάδος, αν δεν επανακαθορίσουν την διδακτέα ύλη σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πνευματικό σύστημα της Ελλάδος οι διδάσκοντες κατά το συλλογικό σύστημα, δεν προβλέπεται καμία βελτίωση στο χώρο της Ελληνικής παιδείας στην Ελλάδα.
Οι πολιτικοί και οι υπουργοί παιδείας ως ……… δεν είναι πνευματικά και οι καλύτεροι της Ελλάδος.
Τελικά αν πραγματικά οι διδάσκοντες και οι φοιτητές των πανεπιστημίων της Ελλάδος, ενδιαφέρονται πραγματικά για την προστασία του πνευματικού ασύλου να παραπέμπουν οι ίδιοι κάθε παραβατικότητα στην δικαιοσύνη χωρίς καμία παρέμβαση της αστυνομίας και της Ελληνικής εξουσίας, άλλως όπως διδάσκει διαχρονικά η πλούσια Ελληνική παράδοση ; …τι τραβάμε και δεν μαρτυράμε… .
Σχόλια : Τι τραβάμε και δεν μαρτυράμε.
Το άρθρο 16 του συντάγματος των Ελλήνων έτους 1975 περί ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας σκέψης, ελευθερίας έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας.
Μια ελεύθερη σκέψη με ερωτηματικό, μια ελεύθερη έκφραση με ερωτηματικό και μια ελεύθερη διδασκαλία με ερωτηματικό, γιατί δεν επιδικάζονται οι καταστροφές και παραβατικότητες στους πανεπιστημιακούς ακαδημαϊκούς χώρους, δηλαδή το κόστος αποκατάστασης των ζημιών εις βάρος καταστροφέων, των συνήθως αγνώστων γνωστών ;
Η παράληψη επιδίκασης των καταστροφών στους ακαδημαϊκούς πανεπιστημιακούς χώρους, μήπως υποδηλώνει τη ύπαρξη αφέλειας των θεσμών ή την ύπαρξη αυταρχικής υπόστασης των παραβατηκών γεγονότων στους πανεπιστημιακούς χώρους ;.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube