ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Π

Ένα βασικό αναπάντητο ερώτημα : Πόσες αντιπυρικές ζώνες αντιμετώπισης των πυρκαγιών κατασκευάζουν και συντηρούν οι παρατρεχάμενοι της πολιτικής προστασίας ;
Απάντηση δεν θα πάρουμε από κανέναν μεγαλοσχήμονα της Ελληνικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης , της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ούτε περιμένουμε απάντηση.
Κοντολογίς : Αυτό το Ελληνικό σύστημα διοίκησης, διαχείρισης προστασίας από φυσικά φαινόμενα πυρκαγιών, χειμάρρων, Είναι για πέταμα.
Η Ελλάδα είχε πολύ καλύτερη δημόσια διοίκηση και διαχείριση καταστροφικών φαινομένων χειμάρρων, πυρκαγιών.
Αν πραγματικά η Ελληνική εξουσία της Ελλάδος αναζητεί την ιστορική αλήθεια και έξοδο από τα πολιτικά αδιέξοδα να σταματήσει την λογοκρισία, την δημαγωγία, την προπαγάνδα και να ρωτήσει ελεύθερα για τις ιστορικές κοινωνικές δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης του Ελληνισμού.
Αν πραγματοποιηθεί μια ένορκη δικαστική έρευνα από ελεύθερους ανεξάρτητους δικαστές , χωρίς τους κάλπικους νόμους που κατασκεύασαν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί για να αποκρύψουν τις παρανομίες, τα πολιτικά εγκλήματα και τα προϊόντα των πολιτικών εγκλημάτων, δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι υπόδικοι ως καταδικαστέοι.
Αν σε μια κοινωνία από τον πρόεδρο της δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο πολίτη, δεν οριοθετήσουμε και δεν σηματοδοτήσουμε τις αρμοδιότητες ,τις υποχρεώσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε και η απόδοση δικαιοσύνης στον Λαό καθίσταται αρνησιδικία
Αυτά τα νέα από τους πολιτικούς και παρατρεχάμενους της πολιτική ς της Ελλάδος που δεν γνωρίζουν τι είναι κακουργηματική πράξη και αδικία στις πλάτες του Ελληνικού Λαού.
Αρκετά, ο Ελληνικός Λαός σα πήρε χαμπάρι αλλά εσείς δεν χαμπαριάζετε.
Σχόλια : Προϊστάμενος πολιτικής προστασίας είναι ο πρόεδρος ενός οικισμού, ο πρόεδρος μιας κοινότητας , ο δήμαρχος ενός δήμου, πέραν αυτών επικρατούν οι χαρτογιακάδες της εκάστοτε εξουσίας.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, θα αναδιοργανώσουμε την πρόληψη και καταστολή των φυσικών καταστροφών χειμάρρων και πυρκαγιών σύμφωνα μα τις βασικές αξίες και αρχές διαχείρισης του περιβάλλοντος, αειζωία , αειφορία και βιωσιμόττητα.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube