Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΝΑΧΘΗΚΕ στον ΑΕΡΑ

Η

Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’ ερευνούμε, εξετάζουμε και αξιολογούμε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος.
Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος όπως λειτουργούν με τις συμπεριφορές τους, το κάθε ένα χωριστά εναντιώνεται εναντίον όλων των άλλων κομμάτων.
Αυτή η πολιτική συμπεριφορά στην Ελλάδα ένα πολιτικό κόμμα εναντίον όλων των κομμάτων κληροδοτήθηκε στα πολιτικά κόμματα από την μισαλλοδοξία του μεσοπολέμου και του εμφυλίου πολέμου και οδήγησε την πολιτική, τους πολιτικούς και τους θεσμούς της Ελλάδος σε διαχρονικό πολιτικό αδιέξοδο του κανιβαλισμού.
Το έτος 1975 ψηφίστηκε με το νέο τότε σύνταγμα το άρθρο 16 περί ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας σκέψης, ελευθερίας έκφρασης, ελευθερία διδασκαλίας, ονομαζόμενη ως εποχή μεταπολίτευσης, αλλά Μάταια διότι τα υλικά της μεταπολίτευσης ήταν παλαιά της μισαλλοδοξίας του μεσοπολέμου και του εμφυλίου πολέμου.
Το εκλογικό σώμα της Ελλάδος διχάστηκε , ένα μέρος αυτού 60% δεν προσέρχεται στις εκλογικές διαδικασίες και μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες το υπόλοιπο 40% του εκλογικού σώματος, δημιουργώντας τεράστια πολιτικά αδιέξοδα συμβάλλοντας στην παρακμή της Ελλάδος .
Με συμμετοχή του εκλογικού σώματος μόνο 40% στις εκλογικές διαδικασίες της Ελλάδος η Δημοκρατία τινάχθηκε στον αέρα, μεγιστοποιώντας τον αυταρχισμό και την μισαλλοδοξία στα μεγαλεία των, διότι η εξουσία στην Ελλάδα δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει τα πολιτικά έκτροπα που προκάλεσαν την αυξανόμενη αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες, εγκαθιστώντας την λειτουργία αρχών και Αξιών δηλαδή να βάλει κατά χώρο και χρόνο τάξη.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

Από Stefanos Zintovas
YouTube