ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Δ

Φράσεις κλειδιά :!
Επικυριαρχία.
Ελληνικοί φυσικοί πόροι.
Διαχείριση Ελληνικών φυσικών πόρων.
Δημόσια κτήση της Ελλάδος όπως μνημονεύεται στον εθνικό ύμνο, …από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά…
Αφέλεια των Ελλήνων πολιτών .
Υποχείριο.
Οι συνηθισμένες απαντήσεις στην πολιτική ερώτηση να αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα προς το καλύτερο. Μην προσπαθείς για τίποτα, όλοι οι πολιτικοί το ίδιο είναι, χωρίς να εξηγούν τους λόγους που δεν αλλάζει τίποτα.
Μήπως βιώνουμε μια εποχή μηδενισμού όλων των αρχών και αξιών διαχείρισης του Ελληνικού περιβάλλοντος και των Ελλήνων;
Μήπως η αφέλεια των Ελλήνων πολιτών περισσεύει της λογικής ;
Μήπως αυτοί οι λογότυποι, δεν γίνεται τίποτα πολιτικά, δεν αλλάζει τίποτα, όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο, είναι υποπροϊόντα της Ελληνικής λογοκρισίας, της Ελληνικής δημαγωγίας και της Ελληνικής προπαγάνδας, με σκοπό να βρίσκονται στην Ελληνική εξουσία οι ίδιοι πολιτικοί και οι ίδιοι παρακρατικοί ;
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο κράτος’’, μετά από πολύχρονη έρευνα μελέτη και αξιολόγηση της πολιτικής με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος βρήκαμε πάρα πολλές προτάσεις αναδόμησης των Ελλήνων και της Ελλάδος, ίσως περισσότερα από τα ψέματα της Ελληνικής λογοκρισίας, της Ελληνικής δημαγωγίας, της Ελληνικής προπαγάνδας και τα δημοσιεύσαμε στο διαδίκτυο www.elziforest.gr και στο λογαριασμό YouTube stefanos Zintzovas.
Στο ερώτημα γιατί το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος επιμένει στην φτωχοποίηση, ξεριζωμό του Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος, η απάντηση είναι ότι η Ελληνική εξουσία και το Ελληνικό παρακράτος ως ανδρείκελα, από την ασκούμενη κίβδηλη, κάλπικη, ψεύτικη, πολιτική θησαυρίζουν αμύθητα.
Τελευταία απεβίωσε δημοσιογράφος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος και άφησε αμύθητο πλούτο.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει ; Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν πολιτικά αδιέξοδα. Και συνεχίζοντας πως αντιμετωπίζονται τα πολιτικά κίβδηλα κάλπικα ψεύτικα αδιέξοδα ; Η απάντηση είναι ορθή κοφτή. Με δημοψηφίσματα τα οποία είναι αποδεκτά από όλους. Τα δημοψηφίσματα είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας.
Ναι με δημοψηφίσματα αναγκαία και ικανά για να αποκτήσει κάθε θεσμός το αυτεξούσιο και να σταματήσουν ο ένας θεσμός να είναι υποχείριο άλλου θεσμού.
Παραδείγματα υποχείριων : Ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας κατάντησε υποχείριο του πρωθυπουργού, ο πρωθυπουργός υποχείριο των βουλευτών ή το αντίστροφο οι βουλευτές υποχείρια του πρωθυπουργού, το Ελληνικό κοινοβούλιο υποχείριο του πρωθυπουργού, ή αντίστροφα, που βρίσκεται η δημοκρατία και που η δικτατορία ;
Να σταματήσουν όλοι οι πολιτικοί να το παίζουν αφεντικά και να αρχίσουν ως συντονιστές δημοκρατίας, για να περιορισθεί στο ελάχιστο ο αυταρχισμός.
Οι δυνατότητες να βελτιωθούν τα πολιτικά αδιέξοδα της Ελλάδος βρίσκονται στο εκλογικό σώμα της Ελλάδος, στο οποίο επικρατούν δύο κατηγορίες, μια κατηγορία του εκλογικού σώματος της Ελλάδος 40% του συνόλου προσέρχεται στις εκλογικές διαδικασίες και η άλλη κατηγορία 60% απέχει από τις εκλογικές διαδικασίες.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, θεωρούμε ότι οι απέχοντες 60% από τις εκλογικές διαδικασίες, χωρίς να είναι πλήρως ενημερωμένοι περί πολιτείας και πολιτικής, δεν είναι ούτε αγράμματοι , ούτε αμόρφωτοι, αλλά είναι εξαπατημένοι από το σύνολο των συμμετεχόντων στις εκλογικές διαδικασίες 40%.
Η πλήρης ενημέρωση του Ελληνικού λαού περί Ελληνικής πολιτείας και Ελληνικής πολιτικής είναι πολύ μεγάλη.
Παράδειγμα : Οι σχέσεις, Ελληνική εξουσία- Ελληνικός Λαός – νταβατσίδες του Ελληνισμού και δημόσιας κτήσης της Ελλάδος όπως μνημονεύεται ως δημόσια κτήση με τον εθνικό ύμνο … από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά… και με την σχέση διαχείρισης των φυσικών πόρων της Ελλάδος, σε συνδυασμό με την εθνική κυριαρχία, κατάντησε το μεγαλύτερο πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδος και του Ελληνισμού.
Πάντα το πάνω χέρι είχαν και έχουν η Ελληνική εξουσία και οι νταβατσίδες της Ελλάδος, το λεγόμενο και αποκαλούμενο παρακράτος της Ελλάδος, του μαύρου χρήματος .
Η Ελληνική εξουσία, το Ελληνικό παρακράτος και οι αποκαλούμενοι νταβατσίδες της Ελλάδος, εκμεταλλευόμενοι την αφέλεια των Ελλήνων πολιτών, χωρίς να ενημερώσουν τον Ελληνικό Λαό, οργάνωσαν σχεδίασαν, εκτέλεσαν την φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού τον ξεριζωμό των Ελλήνων και τον διαμελισμό της Ελλάδος .
Το κατάντημα της Ελληνικής πολιτείας οφείλεται στις συμπεριφορές των Ελλήνων πολιτικών και πολιτικολογούντων και όλων των θεσμών οι ο οποίοι παρέκαμψαν τις πολιτισμικές καταβολές των Ελλήνων, όλες τις αξίες και αρχές των φυσικών πόρων της Ελλάδος τις αξίες και αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων της Ελλάδος και τις αξίες και αρχές διαχείρισης της εθνικής κυριαρχίας.
Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος δεν πρόκειται να ομολογήσει ποιους δωροδόκησαν και πόσο δωροδοκήθηκαν για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την φτωχοποίηση – ξεριζωμό του Ελληνικού Λαού και τον διαμελισμό της Ελλάδος.
Έκπληκτος ο Ελληνικός λαός πληροφορήθηκε με τον θάνατο δημοσιογράφου του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της Ελλάδος τον αμύθητο πλούτο που άφησε με διαθήκη στους κληρονόμους.
Ο Ελληνικός Λαός δεν ενημερώθηκε ούτε θα ενημερωθεί ποτέ για το μαύρο χρήμα και ποιοι δωροδοκηθήκαν για την συμφωνία φάντασμα, μαϊμού, φούσκα των Πρεσπών.
Όλα αυτά γράφονται για την Ιστορία.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube