ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ — ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ — ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Π

Τρεις λέξεις κλειδιά ………

Προϋπολογισμοί και απολογισμοί εφαρμόζονταν στο Ελληνικό δημόσιο.
Οι προϋπολογισμοί και οι απολογισμοί είναι η πεμπτουσία λειτουργίας μιας δημοκρατικής πολιτείας.
Μια πολιτεία αν επιθυμεί να αποκαλείται νόμιμη και δίκαια για τον Λαό της, μόνο μετά από καθολικούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς .
Στην Ελλάδα με κάλπικους εκλογικούς νόμους, με αποσπασματικούς και κάλπικους προϋπολογισμούς και απολογισμούς μόνο το μαύρο χρήμα, η παραοικονομία και το Ελληνικό παρακράτος αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα .
Εδώ στην Ελλάδα με κλειστές πόρτες αποφάσεων με μυστικοπαθείς εταιρίες και μυστικές συμφωνίες της εξουσίας, πώς να τους εμπιστευτεί ο Ελληνικός Λαός ; Το 60% του εκλογικού σώματος απέχει από τις εκλογικές διαδικασίες.
Οι μετά-νεότερες Ελληνικές διεφθαρμένες πολιτικές εξουσίες, καθιέρωσαν το άρθρο 86 στο σύνταγμα των Ελλήνων περί πολιτικής ευθύνης των πολιτικών ,να μη παραπέμπονται σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη οι πολιτικές παραβατικότητες.
Το αποτέλεσμα εφαρμογής του άρθρου 86 του συντάγματος των Ελλήνων χαρακτηρίζει αρνητικά ολόκληρο το διεφθαρμένο πλέον πολιτικό σύστημα της Ελλάδος ακόμη και της προεδρίας της δημοκρατίας διότι καθιέρωσε αυταρχικά χωρίς να ρωτήσει τον Ελληνικό Λαό σε εφαρμογή της ελεύθερης ανεξέλεγκτης ελεύθερης αγοράς, κάθε ισχυρός να κατατροπώνει τον Ελληνικό λαό ασκώντας λογοκρισία, τρομοκρατία σε κάθε διαμαρτυρόμενη φωνή του Ελληνικού Λαού.
Όλα τα υποβαθμιστικά γεγονότα δεν πραγματοποιήθηκαν τυχαία, αλλά σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από μυστικά κέντρα αποφάσεων και από διεφθαρμένους Έλληνες πολιτικούς με στόχευση την πτώχευση, ξεριζωμό του Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος.
Είναι δυσανάλογο, ασυμβίβαστο η φτωχοποίηση και ξεριζωμό του Ελληνικού Λαού και διαμελισμό της Ελλάδος με τον αμύθητο πλουτισμό των τρισάθλιων διεφθαρμένων πολιτικών της Ελλάδος με μαύρο πολιτικό χρήμα.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube