ΘΕΣΜΟΙ

Θ

Ποιοι είναι ; Πως λειτουργούν ;
Είναι έλληνες πολιτικοί.
Οι Έλληνες πολιτικοί λειτουργούν κομματικά, κάθε κόμμα χωριστά , στο τέλος ατομικά και όχι ακαδημαϊκά.
Ερώτηση : Οι πολιτικοί της Ελλάδος λειτουργούν με οδηγό το δημόσιο συμφέρον; Δηλαδή λειτουργούν με οδηγό το συμφέρον του Ελληνικού Λαού ;
Δημόσιο συμφέρον είναι το συμφέρον του Ελληνικού Λαού και όχι μονόπλευρα το συμφέρον της εκάστοτε εξουσίας.
Οι έλληνες πολιτικοί πως συμπεριφέρονται ; Απάντηση : Αυταρχικά και κατά την προεκλογική περίοδο σαν κότες. Και πως διατηρούνται με αυτά τα χάλια και άλλες αρνητικές συμπεριφορές προς το εκλογικό σώμα της Ελλάδος ;
Οι Έλληνες πολιτικοί πως συντηρούνται στην εξουσία της Ελλάδος ; Η απάντηση είναι πολύπλοκη, αλλά κάποτε συντηρούνταν στην εξουσία, αλλά την παραβίαση του δημοψηφίσματος στις 5-7 2015 η πορεία των Ελλήνων πολιτικών είναι πολύ φθίνουσα , βρισκόμενο ολόκληρο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος μόνιμο πολιτικό αδιέξοδο, σε έντονη πολιτική αστάθεια.
Με έντονη πολιτική αστάθεια τίποτα δεν μπορεί προβλεφθεί στην Ελλάδα.
Ως νέα πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, οριοθετούμε και σηματοδοτούμε την πολιτική της βιωσιμότητας της Ελλάδος με συγκριτικά στοιχεία αληθείας του παρελθόντος και του παρόντος.
Στο ποσοστό της αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες 60% του εκλογικού σώματος της Ελλάδος στο οποίο εκδηλώσαμε εμπιστοσύνη και αξιοπρέπεια , μετά από πανικό, τρομοκρατία, φόβο που υφίστανται, παρουσιάζονται δυσκολίες παρουσίασης, συλλογικότητας, συσπείρωσης , δικτύωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αδρανοποιήθηκε κάθε πολιτική δραστηριότητα στο πολιτικό9 χώρο της αποχής .
Θ Ε Σ Μ Ο Ι : Κάθε θεσμός εκφράζει το ιστορικό υπόβαθρο. Ποιους αποκαλούμε θεσμικούς ; Αποκαλούμε θεσμικούς όλους τους εκλεγμένους σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδος. Δηλαδή όλους τους εκλεγμένους πολιτικούς, όλους τους εκλεγμένους στην τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή διοίκηση .
Ερώτημα : Όλοι αυτοί τι κάνουν ; Απάντηση : όλοι αυτοί αντί να είναι χαρισματικοί προς τον Ελληνικό Λαό είναι σφόδρα χαρισματικοί για τον εαυτό τους. Απλά οι άνθρωποι με κλειστές πόρτες διαπλέκονται, αναβαθμίζοντας τα πορτοφόλια τους.
Η πλούσια Ελληνική παράδοση διαχρονικά διδάσκει : Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
Δυστυχώς η διαπλοκή, η διαφθορά ξεκίνησαν στην Ελλάδα από τους θεσμικούς, από τους πολιτικούς, σε τέτοιο βαθμό που ο Ελληνικός Λαός τους χαρακτηρίζει ολοκληρωτικά, όλοι το ίδιο είσθε, διεστραμμένοι .
Ως νέο πολιτική παράταξη και ως νέο πολιτικό κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, διαφέρουμε σε όλα. Δεν θα συνεχίσουμε την ίδια διεφθαρμένη, διεστραμμένη πολιτική, αλλά θα προσεγγίσουμε την δημοκρατία των πολιτισμικών καταβολών των Ελλήνων. Όλοι θα φέρουν τον χαρακτήρα του συντονιστή.
Όλοι οι θεσμοί θα λειτουργούν αυτεξούσια και θα αξιολογούνται μετά από εσωτερικές εκλογές για το δημόσιο συμφέρον και την χαρισματικότητα προς τον Ελληνικό Λαό. Συγκροτείται συμβούλιο συντονισμού για όλους και για όλα. Δεν θα αποφασίζει ένας , αλλά πολλοί.
Ο δημόσιος έλεγχος θα είναι αμφίδρομος . Από την εξουσία προς τον Ελληνικό Λαό και από τον Ελληνικό λαό προς την εξουσία . Η δικαιοσύνη πλήρως ανεξάρτητη, αξιολογούμενη μετά από εσωτερικές εκλογές. Κατάργηση του άρθρου 86 του συντάγματος των Ελλήνων με δημοψήφισμα .
Αλλάζουν δομές και λειτουργίες του δημόσιου τομέα ως περιγράφονται περιληπτικά σε προηγούμενα βίντεο.
Αξιόλογοι και αξιόπιστοι του εκλογικού σώματος της αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες 60% , να είσθε σίγουροι από την ώρα που θα ψηφίσετε την βιωσιμότητα των Ελλήνων και της Ελλάδος, το κόμμα ‘’Βιώσιμο Κράτος’’, ότι θα επέλθει έλεγχος παντού και πάταξη κάθε διαπλοκής, διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, με φυσικό αποτέλεσμα την αναδόμηση των Ελλήνων και της Ελλάδος.
Όσο μεγάλη είναι η διαπλοκή, η διαφθορά και η ρεμούλα , τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αναδόμηση των Ελλήνων και της Ελλάδος, τόσο περισσότερο θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube