ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε

Στην Ελλάδα με την ανεξέλεγκτη δημόσια διαφθορά δεν !!! υπάρχουν

δεξιά ή αριστερά πολιτικά κόμματα,

υπάρχουν διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα,
με διεφθαρμένα πολιτικά κόμματα,
με διεφθαρμένους ατάλαντους πολιτικούς εις βάρος
του Ελληνικού Λαού και της Ελλάδος.

Ο Συγγραφέας

Stefanos Zintovas

Add Comment

YouTube