ΠΟΛΙΤΙΚΗ

AGROTICA 2016 Συνέχεια της πρώτης παρέμβασης


Με την πρώτη ανακοίνωση AGROTIKA 2016 αναφέραμε ως μόνιμη διέξοδο από το μόνιμο πλέον αδιέξοδο  του αγροτικού προβλήματος, την αλλαγή Διαχείρισης του αγροτικού προβλήματος και κατηγορηθήκαμε ότι διαδίδουμε ασάφειες προς συσκότιση του αγροτικού   προβλήματος.

Λοιπόν η απάντησή μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα και τοποθετεί την βάση του ερευνητικού διαλόγου για τα αγροτικά προβλήματα και την αγροτική πολιτική του μέλλοντος.

Από χρόνια αναφερόμαστε στην διαχείριση των φυσικών πόρων και όχι στην αγροτική πολιτική.

Ως φορέας συνομιλητών αναφερόμαστε στο πεδίο δράσης λειτουργίας των φυσικών νόμων στο περιβάλλον από την αντίστοιχη λειτουργία των κοσμικών νόμων στο περιβάλλον. Ο Πυθαγόρας 480 π.Χ. αναφέρεται : <<…κοσμικοί νόμοι οι αντιθέσεις…>>.

Το έλλειμμα λειτουργίας, των κοσμικών νόμων στο περιβάλλον  γενικά και στην γεωργία ειδικότερα, σε σχέση αντίστοιχα με την λειτουργία των φυσικών νόμων στο περιβάλλον, αυτό ακριβώς  διαχειριζόμαστε προς  ικανοποίηση των επιθυμιών και αναγκών της κοινωνίας.

Όσο μεγάλες είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις, τόσο μεγάλο είναι το χάσμα λειτουργίας  των κοσμικών νόμων από τους φυσικούς νόμους.

Η παραπάνω θεώρηση της επιστημονικής διαχείρισης των φυσικών πόρων  γενικά και ειδικά των αγροτικών πόρων δεν διδάσκεται ούτε στις αντίστοιχες Γεωπονικές ή Κτηνιατρικές σχολές των πανεπιστημίων. Διδάσκονται όμως αγροτική οικονομία αποβλέποντας συνεχώς στη μείωση του κόστους  παραγωγής αγνοώντας ότι η φύση δεν  αποδίδει άρτο ελεημοσύνης .

Για του λόγους αυτούς μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η πρότασή μας αυτή αποτελεί νέα τομή για την Ελλάδα.

Βέβαια μετά από τις μονοκαλλιέργειες που τις επέβαλε στην Ελλάδα αφανώς το Δ.Ν.Τ.  από το έτος 1950 ως μέθοδο διαχείρισης η οποία συνέβαλλε στην απερήμωση της υπαίθρου, στην καταστροφή της οικοτεχνίας, στην ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στην μείωση  των υδατικών πόρων κ.λπ., η Υπερέχουσα Εξουσία της αγροτιάς, άρχισε τώρα να διασπά τις μονοκαλλιέργειες μέσω ποσοστώσεων και επιδοτήσεων αποβλέποντας στην στρεμματική ισορροπία καλλιεργειών γεγονός το οποίο θεωρείται Λάθος, διότι η πολυλειτουργικότητα της αγροτιάς,  απαιτεί πολυλειτουργική ισορροπία παραγόμενων  αγροτικών καρπών επιθυμιών και αναγκών της ανθρώπινης κοινωνίας .

Η εφαρμογή της πολυλειτουργηκότητας  στην πράξη απαιτεί έμπειρο  έμψυχο προσωπικό εξειδικευμένης εφαρμογής στην πράξη των βασικών αρχών – αξιών διαχείρισης όπως αειζωίας, αειφορίας, βιωσιμότητας και αρχών αξιών ανθρωπινότητας.

Αγαπητοί και ταλαιπωρημένοι αγρότες την εφαρμογή της πολυλειτουργικότητας, δεν μπορείτε από μόνοι  σας να την σχεδιάσετε και να την εφαρμόσετε αν δεν γίνει ανάλογη παρέμβαση στην δομή και λειτουργία της αντίστοιχης Υπερέχουσας Εξουσίας  της Δημόσιας  Γεωτεχνικής διοίκησης, όπως ακριβώς προτείνουμε και αλλαγή στο υποβαθμισμένο πολιτικό σύστημα.

Παράδειγμα : Παράγουμε και καλύπτουμε το 30% των αναγκών σε γάλα και κρέας και το 70% τα εισάγουμε ανεξέλεγκτα ποιοτικά και οικονομικά.  Στο ποσοστό εισαγωγής ανεξέλεγκτα  70% γάλακτος και γαλακτικών παράγωγων ποιος  μπορεί να αποδείξει με συγκριτικά στοιχεία ότι δεν περιέχεται και σκόνη γάλα που προωθείται προς κατανάλωση χωρίς να δηλώνεται στην συσκευασία ;

Αντιθέτως παράγουμε και εξάγουμε βαμβάκι και άλλα αγροτικά προϊόντα.

Αυτή η έλλειψη ισορροπίας εγχώριας παραγωγής προϊόντων  θα πρέπει να βελτιωθεί για να αποκτήσει και η αγροτική ελπίδα περιεχόμενο.

Θα επανέλθουμε στο μέλλον ως φορέας συνομιλητών στο ίδιο πρόβλημα των αγροτών.

Agrotica 2016

Αγρότες  απεργοί  διαμαρτυρόμενοι επί σειρά δεκαετιών.

Επί σειρά ετών από τις αγροτικές κινητοποιήσεις  πάντα τα ίδια αποτελέσματα :

Ίδια προσανάμματα ίδια αποκαΐδια.

Κανένας από τους πολιτικούς δεν κατέγραψε το μυστήριο και την τραγωδία της αγροτιάς.

Αμέσως ο δικηγόρος του διαβόλου, δηλαδή η διαχρονική προπαγάνδα ρωτά:  και  εσείς ως  φορέας συνομιλητών  τι πράξατε ;  τι καταγράψατε ;

Σας απαντάμε ευθέως και σας προκαλούμε. Στο διαδίκτυο έχουμε ιστοσελίδα  www.elziforest.gr περίπου 400 σελί8δες σχετικά με τα αγροτικά, τα δασικά, τα κτηνοτροφικά, τα διατροφικά  προβλήματα, δηλαδή του περιβάλλοντος στο σύνολό του, από το οποίο προκύπτει  ως  αληθές  με συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος, ότι μόνο με αλλαγή διαχείρισης των αγροτικών προβλημάτων, δηλαδή με εφαρμογή της πολύλειτουργικότητας  των προβλημάτων και των συμπεριφορών, μπορεί εκ του ασφαλούς να ανακάμψει η Ελληνική αγροτική οικονομία και αγορά.

Το επαναλαμβάνουμε αργά ότι μόνο η πολυλειτουργικότητα της αγροτιάς θα δώσει λύσεις διαχρονικά στα αγροτικά, διατροφικά προβλήματα, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, σε αντίθεση από τη καταστροφική λαίλαπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Δ.Ν.Τ., της Ε.Ε. , της Ο.Ν.Ε., του ευρώ και λοιπά εξωθεσμικά διεθνή και εγχώρια  πολιτικά μορφώματα.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

Η παγκόσμια λογοτεχνία είναι αρκετά περιγραφική ως προς τον χαρακτηρισμό της βαρβαρότητας και του βάρβαρου.

Βάρβαρος είναι κυριολεκτικά αυτός πο δεν μπορεί πλέον να αναγνωρίσει την ανθρωπινότητά του, από την οποία έχει αποξενωθεί επειδή αρνείται να   αναγνωρίσει την ανθρωπινότητα των άλλων.

Με τα παραπάνω παγκόσμια αναγνωρισμένα συγκριτικά στοιχεία περί βαρβαρότητας και βάρβαρου, αναλύουμε τις πολιτικές συμπεριφορές τόσο της Ε.Ε. όσο και των Ελλήνων.

Αυτή η λέξη κλειδί, ανθρωπινότητα, διαλύει κάθε προπέτασμα καπνού συγκάλυψης της προπαγάνδας της Ε.Ε. και της Ελληνικής προπαγάνδας περί απολύτως πολιτικής αγιοσύνης, έναντι της καθολικής βαρβαρότητας.

Τυφλωμένοι από το μίσος για τον εαυτό της  η Ε.Ε. , καθίσταται ανίκανη να θεμελιώσει την ετερότητα των άλλων πάνω σε ένα υπόβαθρο κοινής ταυτότητας , δηλαδή να θεμελιώσει ένα σύστημα κοινών αξιών, ήτοι  σε ένα ενιαίο σύνταγμα.

Πράγματι οι διακηρύξεις  ανθρωπιάς από τους υπεύθυνους της Ε.Ε. δεν έλειψαν και δεν θα λείπουν στο μέλλον, για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα απανθρωπιάς.

Όσο προσπαθούμε να επικρατήσει  η κοινή λογική της ανθρωπινότητας, έναντι της κομματικής πολιτικής λογικής, τόσο θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την ανθρωποποίηση της φύσης και την φυσικοποίηση του ανθρώπου μέσα σε έναν κόσμο τελικά συμφιλιωμένο.

Αυτό επιδιώκουμε ως φορέας συνομιλητών και αναμένουμε την προσέγγιση κάθε συμπολίτη μας.

 

Ε κ λ ο γ έ ς 20 – 9 – 2015 και οι Παρενέργειες


Ένα γκάλοπ των εκλογών 20-9-2915, με κριτήρια επί της πραγματικότητας.

Πρώτο κόμμα : Το κόμμα της αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες.

Δεύτερο κόμμα : Το κόμμα  Της  ατιμωρησίας.

Τρίτο κόμμα:  Το κόμμα της διαπλοκής.

Τέταρτο κόμμα : Το κόμμα της συγκάλυψης.

Πέμπτο κόμμα : Το κόμμα της πολιτικής ασάφειας.

Έκτο κόμμα : Το κόμμα της Ελληνικής πολιτικής έρπουσας κακομοιριάς και μιζέριας.

Κάπως έτσι βλέπουμε και ερμηνεύουμε την   Ελληνική εκλογική πραγματικότητα. Ο κάθε αναγνώστης ας δώσει την όποια εκλογική ερμηνεία επιθυμεί.

Η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες έφθασε στο ποσοστό 43% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος. Είναι ένα μεγάλο εκλογικό ποσοστό, που σημαίνει ότι τα ποσοστά  των κομμάτων επί του συνόλου του εκλογικού σώματος είναι τα μισά περίπου και τα κόμματα καμαρώνουν τις επιτυχίες – αποτυχίες επί του συνόλου.

Το γεγονός της μεγάλης αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες  αντιμετωπίζεται από τα κόμματα με μεγάλα ποσοστά εκλογής με περιφρόνηση , από τα κόμματα με μικρότερα ποσοστά  με ευχολόγια, δηλαδή κανείς δεν προσπάθησε  να ερευνήσει, να διαπιστώσει να διατυπώσει ερμηνεύοντας τα αίτια αυτής της μεγάλης αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες.

Έλλειψη ουσιαστικής αυτοκριτικής των κομμάτων επί της Ελληνικής πραγματικότητας.

Το φαινόμενο της αποχής από  εκλογικές διαδικασίες δεν είναι σημερινό και προσωρινό, αλλά έχει μια κάποια ιστορική περιοδική συνέχεια, ένα από αυτά τα φαινόμενα είναι το γεγονός  των αγανακτισμένων οι οποίοι αναφέρονταν στην συνολική πολιτική υποβάθμιση στην Ελλάδα, εκφραζόμενοι προς το πολιτικό σύστημα με την έσχατη λέξη  σιχαίνομαι.

Πως λειτουργεί το υποβαθμισμένο πολιτικό σύστημα και οδηγείται όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερα πολιτικά αδιέξοδα ;

Η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες είναι μια φυσική αντίδραση έκφρασης συνολικής διαφωνίας, η οποία παίρνει συναισθηματική υπόσταση (σιχαίνομαι) και για να αντιστραφεί αυτό το τόσο δυσάρεστο συναίσθημα με άλλο ελπιδοφόρο και ψυχωφελές συναίσθημα απαιτείται μια άλλη ελπιδοφόρα  εμπράγματη Ελληνική πολιτική με συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος. Εδώ βρίσκεται το ακροτελεύτιο σημείο της αδυναμίας συλλογικής έκφρασης του Λαού  (υπέρβασης) έναντι της εκάστοτε εξουσίας, της διαχρονικής προπαγάνδας και του καταστημένου.

Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα της αποχής των πολιτών από τις εκλογικές διαδικασίες, ότι έχασαν την εμπιστοσύνη προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος, δηλαδή έχασαν  την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς  που  το εκφράζουν και επίσης έχασαν την εμπιστοσύνη  προς την υπερέχουσα εξουσία που συνεχίζει να υπηρετεί  και να εφαρμόζει υποβαθμιστικούς κανόνες του κοινού μας βίου.

Η πολιτική γενικά είναι πολυμερής, πολύπλοκη,  σύνθετη και ανισότροπη  πολυμερής σύμπλοκη έμβιων και αβίων  όντων και γι` αυτό οι παράγοντες που την επηρεάζουν, τόσο θετικά όσο και αρνητικά,  είναι πάρα πολλοί και τελικά συνθέτουν αυτές τις σχέσεις πολίτη – πολιτείας. Όπως αντιλαμβάνεστε αναζητούνται πολυτάλαντοι άνθρωποι να την υπηρετήσουν και όχι ατάλαντοι απατεώνες.

Ζούμε  σε μια κοινωνία και συζητάμε ήρεμα για την πολιτική και τα τρισάθλια πολιτικά κόμματα καταγράφοντας όσα προλαβαίνουμε και μπορούμε. Παραθέτουμε μερικές από τις απόψεις των ανθρώπων  που συμμετέχουν ή απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες.

<<… * Γιατί να πάω να ψηφίσω ;  αφού συλλογικά οι πολιτικοί έχασαν την επικυριαρχία, επομένως είναι ψεύτες και εθελόδουλοι προς τους ξένους.

*Δεν πάω να ψηφίσω διότι γενικά οι συμμετέχοντες πολιτικοί στα κόμματα είναι κατώτεροι των περιστάσεων.

*Δεν συμμετέχω στις  εκλογικές διαδικασίες αφού οι πολιτικοί ψηφίζουν νόμους χωρίς οι ίδιοι να τους διαβάζουν και να τους κατανοούν, επομένως εγώ δεν τους συμμερίζομαι  διότι θεωρώ ως να διαλέγω τον καταπιεστή μου.

*Δεν συμμετέχω στις εκλογικές διαδικασίες αφού μετά τις εκλογές οι πολιτικοί δεν επικοινωνούν με τον Λαό, αλλά με το χρήμα και τους διαχειριστές του χρήματος.

*Δεν συμμετέχω στις εκλογικές διαδικασίες διότι οι συμπεριφορές των πολιτικών προς τον Λαό είναι : άλλα να λένε, άλλα να σκέπτονται, άλλα να κάνουν, ούτε τους εχθρεύομαι  αλλά τους σιχαίνομαι.

* Δεν πηγαίνω να ψηφίσω  διότι ποτέ οι πολιτικοί δεν με ρώτησαν πως βιώνω μέσα στην φτώχια μου, με τόσες δυσκολίες, φορολογίες αλλά πάντα διατάζουν, επομένως τέτοιους δικτάτορες δεν τους γουστάρω, τους σιχαίνομαι. (πρόσφατη άποψη,).

Απαιτείται ή μάλλον αναζητείται ένας διαφορετικός τρόπος συλλογικής σκέψης και λειτουργίας, από διαφορετικούς ανθρώπους ικανούς να υπηρετήσουν την αλήθεια, να αποκαταστήσουν την Δημοκρατία στην Ελλάδα, να μεταδώσουν αυτό το νέο νόημα  δημόσιας ζωής  στην Ελληνική κοινωνία  κάνοντας υπέρβαση ως προς την κρατούσα προπαγάνδα της ταριχευμένης διανόησης της λογικής του παραλόγου.

Αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι που θα υπηρετούν την αλήθεια και θα αποκαταστήσουν την Δημοκρατία στην Ελλάδα , θα πρέπει να εξηγήσουν στον Ελληνικό Λαό, πως θα αρχίσει η αύξηση της απασχόλησης, να αρχίσουν να βρίσκουν αξιοπρεπή απασχόληση οι πολυπληθείς άνεργοι, πως οι αναδουλειές θα γίνουν αξιοπρεπείς δουλειές, πως θα  αναπτυχθεί η οικοτεχνία  η οποία αποτελεί την βάση της Εθνικής μας οικονομίας, πως θα αναδιαρθρωθεί η δομή της αγροτικής οικονομίας, πως θα πάρει σάρκα και οστά η ελπίδα στην χώρα μας. Και όλα αυτά με ασφαλιστικές δικλίδες  προς το δημόσιο κοινό συμφέρον της χώρας μας και της κοινωνίας μας.

Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα  στην χώρα μας, είναι σε τέτοιο βαθμό που έφθασε σε σημείο ατομισμού, κοινωνικό άτομο προς κοινωνικό άτομο.  Άλλωστε διαχρονικά επιδιώχθηκε ο ατομισμός στην κοινωνία έναντι κάθε συλλογικότητας. Με αυτές τις προϋποθέσεις του ατομισμού όλοι κάτι θέλουν να εκφράσουν χωριστά ο κάθε ένας  και το εκφράζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ιστορία, και προσομοιάζονται όλοι με κάποιο άτομο που θέλει να κάνει το δέκατο βήμα, χωρίς να κάνει τα προηγούμενα εννέα , με αποτέλεσμα να πέφτει στο κενό. Με αυτόν τον τρόπο χάνονται νέες κοινωνικές δυνάμεις.

Είναι γεγονός, ότι στους απέχοντες από τις εκλογικές διαδικασίες δεν υπάρχει συλλογική έκφραση από τους ίδιους. Για το θέμα αυτό φροντίζει πολύ καλά η προπαγάνδα του κατεστημένου. Η Ελληνική παράδοση ρωτάει :<<…γίνονται οι λαγοί κοπάδι ;…>>.

Τίθεται αμέσως το ερώτημα πως κάποιος που θέλει να κινητοποιήσει συλλογικά τους απέχοντες από τις εκλογικές  διαδικασίες μπορεί να φανεί χρήσιμος. Είναι ως να ψάχνουμε ένα νέο πολιτικό άνθρωπο του μέλλοντος.  Στην συνέχεια το πρόβλημα σε έρευνα είναι πώς να περιγράψουμε τον νέο πολιτικό του μέλλοντος; Ποιες θα είναι οι συμπεριφορές αυτού προς την κρατούσα κοινωνία ;  Ασφαλώς διαφορετικές συμπεριφορές από τους κρατούντες πολιτικούς οι οποίοι ουδέποτε επικοινωνούν με την κοινωνία, με τους πολίτες αυτής της χώρας, παρά μόνο προσπαθούν να επιβάλλουν όσα τους υποδεικνύουν  τρίτοι, ως πολιτική ασάφεια.  Επομένως το νέο ήθος της πολιτικής θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να ρωτά την κοινωνία, τους πολίτες, για τις αδυναμίες και δυνατότητες αυτών και οι πολίτες στη συνέχεια  να αρχίσουν οι ίδιοι να σκέπτονται και να βρίσκουν  δικές τους απαντήσεις. Έτσι θα αποκατασταθεί ένας δημόσιος ζωντανός ευγενής διάλογος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Ο κάθε άνθρωπος θα μάθει για όσα πράγματα ρωτήσει, για όσα πράγματα δεν θα ρωτήσει θα μείνουν στην αφάνεια. Κατά την γνώμη μας  αυτή η μέθοδος του να ρωτά ο άνθρωπος, ο πολίτης, ίσως να αποτελεί την βάση της συμμετοχικής Δημοκρατίας, σε αντιδιαστολή με το κατεστημένο σύστημα της μονομερούς πολιτικής πόλωσης, φανατισμού και πολιτικής ασάφειας.

Δύσκολη η επικοινωνία  μεταξύ μας παρά τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και ακόμη δυσκολότερη η αποδοχή των σκέψεων των άλλων. Ποτέ δεν θα ξημερώσει.

Άλλος ψάχνει να βρει αρχηγό.

Άλλος ψάχνει να βρει οπαδούς.

Άλλος ψάχνει να βρει ομιλητή.

Άλλος ψάχνει να βρει ακροατές.

Εμείς αναζητούμε συνομιλητές,  αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του παλαιού συστήματος πολιτικής και του νέου που θα προκύψει από τις διαδικασίες συνομιλητών.. Αυτό ας το βαφτίσουμε Άυλο  Πολιτικό Φορέα Συνομιλητών.

Διαφορετικό γεγονός είναι να ερωτάσαι και να εκφράζεις την άποψή σου ελεύθερα και με επιφυλακτικότητα ως προς το καλύτερο και διαφορετικό γεγονός είναι να ερωτάσαι και να προσπαθείς να επιβάλλεις την άποψή σου με όλα τα μέσα που διαθέτεις, όπως : <<…το αλάθητο του Πάπα…>>.  Στην πρώτη περίπτωση καλλιεργείται και εξευγενίζεται  ο όποιος διάλογος προς το καλύτερο, στην δεύτερη περίπτωση διακόπτεται κάθε διάλογος, απορρίπτοντας κάθε πρόταση του συνομιλητή, δηλαδή δικτατορία του καιροσκοπισμού.

Όταν ο άνθρωπος εκφράζει την άποψή του ελεύθερα και με επιφυλακτικότητα ως προς το καλύτερο, μαθαίνει να βλέπει, να κρίνει και πάνω από όλα να ξέρει τι  θέλει. Μαθαίνει, διδάσκεται να συμπεριφέρεται σωστά και να επικοινωνεί πιο εύκολα με τους συνανθρώπους του.  Τότε και οι διαφορές με τους άλλους μικραίνουν και η διχόνοια ανάμεσά μας δεν φυτρώνει εύκολα. Η ουσιαστική δύναμη δεν βρίσκεται στο χρήμα, αλλά στους ενωμένους ανθρώπους. Το πολιτικό συμφέρον ενώνει αρχικά τους ανθρώπους και μετά τους χωρίζει.

Μήπως πνευματικά μάθαμε να μπουσουλάμε ;

Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2015-09-27

@

 

Η Εσωτερική Λεκτική και Φυσική Βαρβαρότητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο


Πόσοι από τους μετέχοντες στην Ελληνική βουλή  (στην αυλή των  θαυμάτων) έχουν σπουδάσει ανθρωπιστικές  επιστήμες ; Οι έλληνες περιμένουν  προκοπή  από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λογίζονται χωρίς ίχνος ανθρωπινότητας ;

<<…κάνε ό,τι  θέλεις…>>, φαίνεται να επικρατεί ως ο μοναδικός κανόνας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, (στην αυλή των θαυμάτων).

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν πρέπει απλά να είναι αντανάκλαση της Ελληνικής πραγματικότητας και μόνο παίρνοντας αποστάσεις από τις βιοτικές ανάγκες, αλλά κατά μία άποψη των συνομιλητών θα πρέπει να φαίνεται ως κατεξοχήν τόπος κοινωνικής κριτικής που να επιτρέπει στην σκέψη κάθε βουλευτή να επεξεργάζεται, να αναλύει να αντιλαμβάνεται ολόκληρη την Ελληνική πραγματικότητα και να την κρίνει προς το ανώτερο. Διότι πάντα υπάρχει το ανώτερο.

Διαπιστώνουμε την αυξανόμενη λεκτική και φυσική βαρβαρότητα και βία στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

Ο Ελληνικός Λαός έχει επενδύσει πολλές ελπίδες  στο θεσμό του Κοινοβουλευτισμού με σκοπό οι άνθρωποι να ανακαλύψουν την ανθρωπιά τους.

Η βία στον χώρο του κοινοβουλευτισμού από το ένα μέρος , είναι γεγονός  βαρβαρότητας, ενώ το Κοινοβούλιο και κοινοβουλευτισμός από το άλλο μέρος είναι ένα γεγονός λογικής. Αυτά τα δύο γεγονότα παραμένουν ξένα μεταξύ τους  και εμείς ας λέμε ό,τι θέλουμε.

Η μόνη εντολή την οποία οφείλει να διδάσκει το κοινοβούλιο και ο κοινοβουλευτισμός, σε αντίθεση προς ό,τι γίνεται συνήθως αποδεκτό είναι πως πρέπει να είναι κλειστό στην εισβολή οποιουδήποτε στοιχείου δεν προέρχεται  από ίδιο το κοινοβούλιο και απειλεί κάθε στιγμή να το καταστρέψει. Αν ομιλούμε περί ’’ζωής’’  είναι ζωτική ανάγκη για το κοινοβούλιο να αποκαταστήσουμε τον ιερό του χαρακτήρα, δηλαδή τον διακριτό, το ανέγγιχτο και κυριολεκτικά ιερό χαρακτήρα του.  Κατά μια άποψη του φορέα συνομιλητών, ή κάνουμε αυτά, ή αφήνουμε το κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτισμό να καταρρεύσουν.            Πρακτικές – συμπεριφορές, όπως : <<…αν δεν συμφωνείς μαζί μου είσαι εχθρός μου, ή αν δεν ψηφίσεις τον νόμο του  κόμματος σε διαγράφω από το κόμμα …>>, δεν αρμόζουν στον κοινοβουλευτισμό και στο κοινοβούλιο, αποτελούν την αθέατη όψη  και το προσωπείο του ναζισμού και ως φορέας συνομιλητών  τις  σιχαινόμαστε.

Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2016

@

Η Εσωτερική ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ της Ε.Ε.

 

Η εσωτερική βαρβαρότητα της Ε.Ε. εξετάζεται – ερευνάται σε σχέση με τις πολιτιστικές καταβολές του Ελληνικού Λαού.

Η μη αποδοχή του δημοψηφίσματος  στις 5-7-2015, 63% όχι άλλα δυσμενή οικονομικά μέτρα από την Ε.Ε., αποδεικνύει το μέγεθος της εσωτερικής βαρβαρότητας  της Ε.Ε. μη αποδεχόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός Λαού της υποτιθέμενης Ε.Ε..

Δεν δέχεται η Ε.Ε. την ελευθερία ενός Λαού να αποφασίζει ο ίδιος για την τύχη του.

Επιβάλλει η Ε.Ε. τον αυταρχισμό της, εφαρμόζοντας την δικτατορία του ναζισμού, δηλαδή αυτό που καταδίκασαν και καταδικάζουν όλοι οι ελεύθεροι Λαοί παγκοσμίως.

Οι δικοί μας οι πολιτικοί φέρονται ως εθελόδουλοι έναντι της Ε.Ε.. Οι ίδιοι οι πολιτικοί μας καταμαρτυρούν την απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος και από την στιγμή που διαφωνούν με την Ε.Ε. δεν αποχωρούν από αυτό το πολιτικό φασιστικό μόρφωμα που αυτοαποκαλείται  Ε.Ε., αλλά καταπιέζουν τον Ελληνικό Λαό στην ξευτίλα της υποταγής στον ναζισμό, να απολέσει ο ίδιος ο Ελληνικός Λαός την Εθνική του αξιοπρέπεια.

Αυτά τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα οι δικοί μας βάρβαροι έρχονται να τα εφαρμόσουν στην πλάτη του Ελληνικού Λαού.

Αυτή η εσωτερική βαρβαρότητα της Ε.Ε. δημιουργεί αυτόματα και την εσωτερική βαρβαρότητα στην Ελλάδα.

Περισσότερα στοιχεία στο www.elziforest.gr

Περισσότερα Άρθρα...